Magma topp logo Til forsiden Econa

Henrik Pryser Libell er frilansjournalist og skriver for Magma.

Må skrive om lærebøkene

Fra å ha lett tilgang til lån, er situasjonen snudd for islandske boligkjøpere. Nordmannen Svein Harald Øygards oppdrag er å få det islandske banksystemet tilbake i balanse. Han er optimist på Islands vegne.

Tekst: Henrik Pryser Libell og Christian Juel Jørgensen . Foto: Thomas Haugersveen

Samfunnsøkonomen Svein Harald Øygard ble hentet til Island i februar. Da landet fikk ny overgangsregjering etter «kasserollerevolusjonen», ble Øygard hentet inn midlertidig sentralbanksjef på Island. Øygard erstattet den sittende sentralbanksjefen Oddson, som i mange år var Islands statsminister for Uavhengighetspartiet - partiet som i stor grad fikk skylden for krisen. Partiet ble for første gang siden 1944 ikke gjenvalgt i det ekstraordinære valget på Island i april.

Øygard sitter til en etterfølger er utpekt. I mellomtiden skal den erfarne konsulenten og tidligere statssekretæren for finansminister Sigbjørn Johnsen snu Islands økonomi.

Han har en liste med ti punkter han mener er viktigst, og han tar ikke punktene ut av luften; Øygarden har personlig kriseerfaring, både fra den norske bankkrisen og den svenske budsjettkrisen. Han kaller finanskrisen for det samfunnsøkonomene kaller en «svart svane» - et fenomen som ikke eksisterer teoretisk før en står midt opp i den.

- Pensum i økonomi må skrives om etter dette er over. Halvparten av sidene i lærebøkene må nok rives ut, sier han.

Kan snu skuta

Men først må stormen ries av. Og han er optimistisk på Islands vegne, til tross for de dramatiske tallenes klare tale.

Han lister selv opp:

  • Arbeidsledigheten har steget fra et svært lavt nivå til 10 prosent.
  • Renten er satt ned fra 18 til 1 prosent.
  • Det private forbruket har falt med 30 prosent, bilsalget med 90 prosent.
  • Importen er redusert med 40 prosent.

- Det sier litt om dramatikken i dette, sier Øygard til Magma, og fortsetter:

- Men tallene sier også noe om Islands evne til å snu seg. Island kan få til ting andre kontinentale land ville brukt fem år på. Å få en svekkelse av kronen på 40 prosent som følges opp av én runde inflasjon og ikke følges av en inflasjonsspiral, er unikt. Å miste så mye av det private forbruket og likevel gå fra underskudd til overskudd i utenriksøkonomien er imponerende. Dessuten er arbeidskraften fleksibel, i den forstand at den flytter seg raskt fra yrker i finans til foreksempel IT, der det skapes nye jobber, sier han.

Gründer-kultur

- For å sammenlikne med hjemme i Norge ville Norge brukt mye lengre tid på en slik prosess. Det handler naturligvis om størrelsen - det er et lite land - men også at islendingene har det jeg har inntrykk av er en entreprenørkultur, beskriver Øygarden.

- Island har dessuten en langt mer mangfoldig økonomi enn man tenker seg når man ser den utenfra. De har en grunnbasis i kraftkrevende industri og fisk, men de har en stor underskog av næringsliv ellers, som kan ekspandere i krisen og erstatte importen. Importandelen på Island - selv om landet er en øy midt i Atlanterhavet - er bare 30 prosent. Til sammenlikning er den 50 prosent i Norge, påpeker han.

Øygard tror at med riktige valg kan Island være på bedringens vei i 2010.

Hva som vil skje i boligbransjen isolert, tør han imidlertid ikke å spå om.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS