Magma topp logo Til forsiden Econa

Styreleder, Econa

Maria Amelie, Econa og mangfoldet

figurNår (til og med) vi, som tidligere, lett ondsinnet, ble kalt «blårussen» feller tårer, sender brev til justisministeren og stiller opp med fakler for Maria Amelie, så bekrefter kanskje det at dette ikke er et venstreengasjement, men et tverrpolitisk og samlende engasjement for hele befolkningen.

Econa arbeider for mangfold og menneskeverd. Vi reagerer like skarpt og negativt som resten av de 60 % som støttet Maria Amelie i en meningsmåling i VG, og som er mot det stupide systemet som gjør henne uønsket i det norske samfunn. Skjønt det er nok ikke systemet det er noe galt med, men måten systemet brukes. Det hele kunne vært såre enkelt hvis UDI/UNE hadde brukt utlendingslovens § 38 hvor det heter:

Det kan gis oppholdstillatelse selv om de øvrige vilkårene i loven ikke er oppfylt dersom det foreligger sterke menneskelige hensyn eller utlendingen har særlig tilknytning til riket.

Denne paragraf synes å være utformet for Maria Amelies tilfelle. I skrivende stund er ikke hennes sak løst - men det er det forhåpentligvis når det leses. Så jeg legger det dagsaktuelle til side og tar det prinsipielle.

I Econa er vi nødvendigvis ikke opptatt av liberalisering av innvandringspolitikken, men vi er opptatt av å gjøre den mer human og rettferdig. De som har et reelt behov må få opphold. Dessuten må vi, gjennom innvandringspolitikken, bli flinkere til å skaffe oss ønskelig kompetanse og legge opp til reell integrering.

Om 15 år skal vi etter prognosene ha én million ikke-etniske nordmenn her i landet. Vi kommer til å bli et mangfold enten vi liker det eller ikke. Vi må lære oss å forstå og bruke dette mangfoldet på en positiv måte. Virksomheter som allerede i dag har sett nytten av mangfold, opplever at det er med å skape en god bedriftskultur. Og mangfold defineres i disse virksomheter som regel videre enn til det etniske.

Kongen sa blant annet dette i sin nyttårstale: «Hvert eneste menneske har ressurser som kan brukes i fellesskapet vårt - uavhengig av nasjonalitet, helsetilstand, livserfaring, alder og sosiale forhold. Vi må bare hjelpe hverandre til å se dem, og legge til rette for å ta dem i bruk. En ressurs jeg håper arbeidsgivere i økende grad vet å verdsette, er den flerkulturelle kompetansen som mange i landet vårt besitter. Norsk ungdom født av foreldre med annen kulturell bakgrunn har en erfaring og en innsikt som blir stadig viktigere for oss i en mindre verden.»

Econa er enig med Hans Majestet!


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS