Magma topp logo Til forsiden Econa

Marina Rybalka

Marina Rybalka er doktorgradsstudent og ansatt i Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå. Hun jobber med empiriske analyser av innovasjon og betydningen av IKT-investeringer for produktivitetsvekst og sysselsetting. Hun var medlem av forskergruppen som evaluerte SkatteFUNN-ordningen i årene 2004–2007.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS