Magma topp logo Til forsiden Econa

Marlene Follestad Aulie

Marlene Follestad Aulie, Analyst. Marlene har en master i finans fra NHH og har det siste året arbeidet med verdivurderinger og finansiell modellering i PwC.
Bilde mangles

Artikler i Magma


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS