Magma topp logo Til forsiden Econa

Tekst: Atle Kolbeinstveit

Masterstudent?

Jobbjakten er i gang – sikt deg tidlig inn!

I forrige nummer av Magma skrev både Tom Bolstad og jeg om at arbeidstilknytningen er god for nyutdannede kandidater. Det håper vi selvsagt er fasiten om et snaut år også. En del av løsningen er at jobbjakten for neste års kandidater starter nå. Det er sterk sammenheng mellom når man begynner å søke jobb, og arbeidslivstilknytning. Jo tidligere årets avgangsstudenter begynte å søke jobb, dess større er sannsynligheten for at de i dag har fast jobb. Det bør være nok motivasjon for alle avgangsstudenter til å starte jobbsøkingen i dag.

På nett vil dere før jul finne rapporten «Ung i Arbeid». Den er spesielt rettet mot medlemmer som er på vei inn i arbeidslivet, eller som kun har et par års erfaring, men er også nyttig lesning for alle medlemmer. Er du for eksempel sikker på hvor viktig arbeidskontrakten er for deg?

Halvparten har ikke begynt

Hvis neste års kull er likt årets, har halvparten av sisteårsstudentene ikke begynt å søke på jobber enda. Altså oppgav halvparten av årets nyutdannede at de begynte å søke jobb i 2014 eller tidligere. Heldigvis er det mange som begynner med jobbsøkingen i januar og februar. Det gir større sannsynlighet for fast jobb. Drøyer man det til påsketider, er sannsynligheten for at man får en midlertidig jobb eller blir arbeidsledig, adskillig høyere enn for dem som var tidlig ute i jobb­jakten.

Menn tidligere ute

Seks av ti kvinner drøyer jobbsøkingen til samme år de er ferdige, mens det kun gjelder fire av ti menn. Dette bidrar til at en betydelig større andel av årets nyutdannede kvinner var arbeidssøkende.

Gammel og treg?

De yngste er tidligere ut med å søke på jobb. Det er altså ikke slik at de som er eldre, har mer erfaring og er tidligere ute som følge av mer erfart kunnskap. Sammenhengen er ikke veldig sterk, men sett i lys av at det er noe større andel arbeidsledige blant de på 27–28 år enn 25-åringene, bør forholdvis eldre studenter også være svært bevisst på å søke jobb tidlig. 25-åringene er for øvrig klart flest og har den beste arbeidslivstilknytningen av de nyutdannede. Å komme rett fra skolebenken og følge normert studietid er slik sett en god oppskrift på suksess.

NHH – bare tidlig ute?

Avgangsstudentene fra NHH er noe flinkere til å være tidlig ute med jobbsøkingen. Videre synes det å være en liten tendens til at studiesteder med færre studenter er noe tregere med å begynne med jobbsøkingen.

Tidlig og flink?

De som starter tidlig med jobbsøkingen, bruker i større grad mer tid på søknadene, ringer potensielle arbeidsgivere, og de har gjerne spesielt gode karakterer.

Rosinen i pølsa?

Du øker sannsynligheten for at du slipper å sende inn flere enn ti søknader, hvis du begynner året før. Masterstudent på siste året og ikke sendt én jobbsøknad ennå? Begynn i dag!


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS