Magma topp logo Til forsiden Econa

Tobias Wichstrøm Munter

Mat med god samvittighet

I løpet av de siste årene har flere og flere begynt å spise «øko-mat». Postdoktor ved SNF Natalia Mæhle har samlet internasjonale forskere til et rundebord om temaet under årets utgave av «European Conference of the Association for Consumer Research».

Øko-mat er sunn, miljøvennlig og/eller etisk produsert mat. Etter flere år med vekst i både salg og generell bevissthet rundt denne type mat, skal denne nye forbrukertrenden diskuteres på The European Conference of the Association for Consumer Research, den største konferansen innenfor forbrukeratferd i Europa. Postdoktor ved SNF Natalia Mæhle skal lede diskusjonen.

− Det er en stor ære å bli «chair» for et slikt rundebord. Selve diskusjonen er et stort steg for feltet som helhet. Jeg håper at jeg kan bidra med min kunnskap og bringe videre min forskning om norske konsumenters matvaner, sier Mæhle

Mæhle har samlet eksperter i feltet både fra USA og Europa, og så langt har tilbakemeldingen vært positiv.

− Man ser gjennom responsen at forskere synes dette er et spennende tema, med bred relevans i et globalt perspektiv, fortsetter hun.

Målet med rundebordet er å diskutere «øko-mat» som et fenomen og få en bedre forståelse av hvordan forbrukere opplever øko-mat. I tillegg blir det fokus på markedsstrategier som kan bli brukt for å få flere til å spise denne type mat.

− Matvalg er svært vanskelig for dagens konsumenter. Mange faktorer, for eksempel kvalitet, smak, sunnhet, pris, etiske aspekter og miljøaspekter spiller inn, og forbrukere klarer ikke alltid å prioritere riktig. Ofte blir det et gap mellom hva forbrukere erklærer som viktig og hva de egentlig kjøper. Dette gjør øko-mat interessant å forske på. Å belyse temaet i et åpent forum kan hjelpe til å utvikle nye forskningsretninger og skape et bredere samarbeid på dette feltet. Det gir også en god mulighet til å utveksle meninger og møte potensielle samarbeidspartnere, avslutter Mæhle.

Selve konferansen starter 4. juli i Barcelona.

Les mer på konferansens nettsider – http://www.acrweb.org/eacr/Public/index.aspx.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS