Magma topp logo Til forsiden Econa

Mats Anneus Hobbel

Mats Anneus Hobbel er controller i rektors stab for økonomi på NTNU. Hobbel er siviløkonom fra Trondheim Økonomiske Høgskole.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS