Magma topp logo Til forsiden Econa

Charlotte Hartvigsen Lem er redaktør i Magma.

Med samfunnsansvar i genene

Mange av bedriftene rundt i Norge har ikke et velformulert samfunnsansvar som er å finne i strategidokumenter eller årsberetninger. Men de har det i genene - det er derfor de har overlevd.

Tekst Charlotte Hartvigsen lem . Foto Jo Michael

figur

Slik oppsummerer Paul-Chr. Rieber, administrerende direktør i GC Rieber og president i NHO. Selv er han representant for en viktig del av den norske bedriftsfloraen; familieeide bedrifter som har overlevd gjennom flere generasjoner og som har gjennomgått en omfattende utvikling.

Må være troverdig

- Svært mange bedrifter i Norge er som vår bedrift; de har levd gjennom flere utfordringer, både økonomisk og omdømmemessig. De er en del av samfunnslivet, og på mindre steder er de tydelig til stede i hverdagen. Jeg tror forklaringen på at disse bedriftene lever over lang tid er at bedriftsledere, eiere og ansatte har stilt seg selv spørsmål hver eneste dag: Sømmer dette seg? Samfunnsansvar ligger i genene i store deler av norsk næringsliv. Daglig forretningsetikk er tuftet på norske grunnverdier og god, gammeldags folkeskikk. Det er de mange levende lokalsamfunnene rundt i Norge et levende bevis på, sier Rieber.

Rieber mener denne er arven også er forklaringen på at bedrifters samfunnsansvar blir tatt på alvor.

- Man blir sannsynligvis mer troverdig når samfunnsansvar og engasjement springer ut fra genuin magefølelse hos dem som jobber i bedriften. Da blir samfunnsansvar som et selvoppfyllende profeti. Jeg er ikke sikker at på flere lover og regler ivaretar målet om samfunnsansvar på samme måte som denne oppriktige forankringen i hver enkelt. Dette kan ikke alltid skrives inn i et dokument.

Dilemmatrening

Selv mener han at han hele sitt yrkesaktive liv har tatt seg tid til å stille noen kontrollspørsmål. Men medgir at han har tenkt seg om en gang ekstra i tiden etter han ble president i NHO. Flere spørsmål diskuterer han også hjemme med familien; sin kone og de tre jentene.

- Jeg tror på dilemmatrening, på å bruke tid på å tenke rundt enkelttilfeller. Hva ville jeg eller vi ha gjort akkurat i denne situasjonen? Det er ved slike konkrete problemstillinger man klarer å fylle erklæringene om samfunnsansvar med innhold.

I praksis gjøres det hver morgen i Riebers arbeidshverdag. Da samles ledergruppen til en kopp kaffe og et raskt morgenmøte, og ofte tas det opp slike konkrete problemstillinger som får hver enkelt til å tenke.

Tid for lønnskutt

Debatten om lederlønninger har blitt ytterligere aktualisert etter at finanskrisen ble et faktum.

- Lederlønninger er et svært synlig signal på det å ta ansvar. Nå er det viktig å merke seg at majoriteten av norske ledere ikke har lederlønninger på det nivået som ofte debatteres i mediene. Det er mitt håp at tiden for uforholdsmessig store, og til dels uforståelige bonuser, fallskjermer og opsjoner er forbi. Hvert enkelt styre og ledelsen selv må opptre ansvarlig her.

Som NHO-president er han stolt av arbeidet som gjøres i regi av næringsorganisasjonen.

- I internasjonal sammenheng har NHO vært toneangivende i arbeidet med å skape holdninger og lage verktøy for utøvelse av samfunnsansvar i bedrifter, sier Rieber.

Ulike initiativ ble samlet under begrepet CSR-arbeid i NHO da de tok initiativ til en arbeidsgruppe under Utenriksdepartementets forum Kompakt i 2000. Gjennom dialog mellom ulike interessegrupper ble det da utarbeidet et notat som trakk opp linjene for hvordan begrepet CSR forstås i Norge.

- NHO har et fast utvalg av tillitsvalgte og eksterne ressurspersoner, NHOs rådgivende utvalg for etikk og samfunnsansvar, som gir råd til NHOs administrasjon og Arbeidsutvalg om spørsmål om etikk og samfunnsansvar, og som også kan ta initiativ til å sette aktuelle temaer på dagsorden. I tillegg har vi et svært aktivt og konstruktiv klimapanel, der toppledere møtes og er svært engasjert. Jeg blir inspirert over at så mange synlige ledere viser et tydelig engasjement i klimasaken.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS