Magma topp logo Til forsiden Econa

Adm.dir. i Econa tom@econa.no

Mentorprogrammet

Econa jobber for at medlemmene skal få faglige og karrieremessige muligheter. Derfor starter vi opp et eget mentorprogram, som er et nytt og eksklusivt tilbud til Econas medlemmer. Gjennom å bygge bro mellom unge og erfarne økonomer har mentorprogrammet som mål å bidra til både karrieremessig og personlig utvikling for den enkelte deltaker.

Målet for mentoren vil være egen videreutvikling gjennom å utfordre egne tankesett og holdningsmønstre. Forhåpentligvis vil oppgaven gjøre at man blir mer bevisst på sin egen lederrolle og kompetanse. Sist, men ikke minst, vil det gi en verdifull erfaring å bli kjent med yngre lederes problemstillinger og tankesett, nettopp for å kunne gi riktige råd og oppfølging underveis.

For en adept vil målet være både karrieremessig og personlig utvikling, økt trygghet og selvinnsikt som leder. Adepten vil få oppfølging, råd og konstruktiv kritikk hos en nøytral partner, knyttet til egen ledelse og utfordringer vedkommende møter i arbeidshverdagen.

Mentorprogrammet vil fokusere på ledelse og ledelsesutvikling. Halvparten av Econas medlemmer er enten topp- eller mellomledere. Derfor har vi all grunn til å tro at det finnes mange godt kvalifiserte mentorer i medlemsmassen som kan bidra med sin kompetanse ut mot yngre medlemmer. I mentorene ser vi etter personer som har lang arbeidserfaring fra lederstillinger i både offentlig og privat sektor, og som fortsatt er i arbeid, enten som ansatt eller som aktivt styremedlem. Mentorene bør ha en del år igjen i yrkeslivet slik at også de kan anvende kunnskapen de blir tilført gjennom mentorprogrammet.

Ønsker man å bli adept, bør man ha minst to års yrkeserfaring og være på vei mot sin første lederstilling. Man bør også ha et ønske om personlig utvikling og være åpen for å ta imot tilbakemeldinger, råd og inspirasjon fra en mentor. I tillegg er det en fordel å ha en aktiv og reflektert innstilling til egen utvikling og karriere.

Econa planlegger å starte programmet i desember. Men du kan allerede nå begynne å tenke over hvilken kompetanse og erfaring du kan få gjennom å være mentor eller adept. Uansett er jeg sikker på at de som blir plukket ut til å være med på programmet, får med seg verdifull erfaring som vil gagne både den personlige og faglige utviklingen.

figurfigur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS