Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært journalist og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, og sjefredaktør i Bergens Tidende.

Milde gaver til fattige eller rike

I Soria Moria-erklæringen varslet den rød-grønne regjeringen en storsatsing for landets fattige. Så langt har det vært lite å se til konkrete tiltak som kan oppfylle det løftet.

Derimot annonserte regjeringen like før kommunevalget en gave til en annen gruppe av landets innbyggere, nemlig rederne. Selve gaven kommer i statsbudsjettet og innebærer en tilnærmet 0-skatteordning på varig basis. Da skal Norge innføre samme skatteregime for skipsfart som det EU har innført. I motsetning til andre aksjeselskaper som må betale 28 prosent skatt, slipper rederiene da med 0,6 prosent i gjennomsnitt.

Så skulle man kanskje tro at rederjubelen sto i taket. Men utakk er verdens lønn. Rett nok er de fornøyd med 0-skatt, men de liker ikke kravet som følger med. Det sier nemlig at de må betale inn utsatt skatt fra nåværende skatteregime. Den beløper seg til 21 milliarder kroner. En tredjedel slipper rederne betale, mot å bruke pengene til miljøinvesteringer på egne skip. Resten må betales i rater over ti år, altså 1,4 milliarder i året.

Det er lett å forstå at rederne er skuffet. 1,4 milliarder kroner er tross alt mange penger. Det er verre å forstå at de kunne tro at denne utsatte skatten var noe de kunne slippe å betale til evig tid. Alle som har vært med en stund, vet at eksisterende skatteregler er noe man har inntil nye er vedtatt. Forutsigbarhet er også fint, men helst i festtaler.

I skrivende stund er ennå ikke statsbudsjettet lagt frem. Rederne har hatt sitt første møte med statsminister Jens Stoltenberg for å klage på at de må betale den utsatte skatten, uten at han ble synlig berørt. Argumentene var kjent fra før, kunne han opplyse etterpå.

Men rederne og deres organisasjoner er kjent for å være blant landets dyktigste lobbyister. Siste ord er derfor neppe sagt. Hovedsaken har de jo allerede vunnet. Det nyttet ikke at NHH-professor Guttorm Schjelderup og det store flertallet i utvalget han ledet, klart påviste det samfunnsøkonomisk skadelige i å gi så sterke skattesubsidier til én næring.

Til og med SV bøyde seg til slutt for at rederne skal slippe skatt i fremtiden – en gigantisk overføring til landets rikeste, som BI-professor Ole Gjems Onstad så treffende kalte det. Det forbauser ikke om rederne til slutt også får beholde hele den utsatte skatten til egne miljøinvesteringer. Lobbykampen er bare så vidt begynt.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS