Magma topp logo Til forsiden Econa

Mitt liv som økonomistudent i dagens «digitaliserte» verden

figur-author

«Dette var kjapt hvordan Excel fungerer – et program som dere vil lære mer om på høyskoler og universiteter» – sa læreren min på videregående. Små dråper av hvordan dette interessante og nyttige programmet virker. Og dét var noe jeg så frem til å lære mer om!

Som 19 år gammel student begynte jeg førsteåret på Handelshøyskolen BI i Trondheim, med godt mot og store forventninger til det kommende året. Flertallet av foreleserne brukte PowerPoint til forelesningene sine samt en felles studentside for å dele informasjon om faget. Veldig praktisk, enkelt og oversiktlig. Den første skuffelsen som møtte meg som økonomistudent på en høyskole, var at nesten alle eksamenene, med unntak av hjemmeeksamen, måtte skrives med penn og papir. Med tanke på at jeg allerede på ungdomskolen leverte tentamenene mine digitalt, blir man ganske overrasket når en privat høyskole bare klarer å stille med penn og papir. Litt ironisk er dette, med tanke på at de skal utdanne oss for morgendagen.

Jeg tenkte at alle skoler ikke kunne være likes gammeldagse, og fant ut at NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, også tilbyr en lignende bachelor som Handelshøyskolen BI. Med utgangspunkt i NTNUs gode rykte som en skole som tar fremtiden og teknologien på alvor, valgte jeg å bytte til NTNU fra og med andreåret. Med tanke på at dette var Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, håpet jeg også å kunne få muligheten til å legge inn noen mer teknologiske fag i økonomiutdannelsen min.

Men dessverre, her ble jeg raskt skuffet, for slike fag var ikke tilgjengelige for økonomistudenter, og jeg ble enda mer skuffet da jeg så at mange av foreleserne skrev for hånd, og et par av dem la heller ikke ut notatene etter timen. Da satt man igjen med valget – enten dukk opp i timen, eller mist deler av pensum. Og dette i vår digitale hverdag!

Med dagens krav om praksis, ønske om relevant erfaring og gjerne frivillig engasjement på siden er det utfordrende å få kabalen til å gå opp. Det finnes mange ulike hjelpemidler for å tilgjengeliggjøre forelesninger, enten studentene iblant ikke får deltatt, eller de simpelthen ønsker å se en utregning bli forklart på nytt. Gode videoforelesningsløsninger fins, men brukes i alt for liten grad.

Økonomi og teknologi synes å ha en naturlig sammenheng, og i samtlige bedrifter jeg har snakket med, er etterspørselen etter IT-kunnskaper stor, og det forventes at dagens unge «bare kan det». De forventer at nyutdannede kan Excel og PowerPoint, at de har grunnleggende IT-teknologisk forståelse, og flere er sjokkerte over å måtte bruke tid på å lære en nyutdannet student Excel i dagens samfunn. Det er derfor med stor undring jeg ser på dagens læresystem for økonomistudenter – helt uten Excel eller datafag.

Siden datafag ikke en gang er valgfag for oss økonomistudenter på NTNU, gikk jeg selv til rådgiver på NTNU og søkte meg eksternt over på Gløshaugen fakultet, for så å kunne ta grunnleggende Python-programmering som valgfag.

Min opplevelse etter å ha gått på to av de bedre økonomiskolene i Norge, er at digitaliseringen henger langt etter, både knyttet til forelesningsmetoder, tilgang på notater og fagtilbudet. Det er virkelig på tide å ta i et solid tak og gjøre noen endringer i skolesystemet – og kanskje helst i samarbeid med næringslivet.

Jeg fullfører bachelor denne våren, og jeg kan tegne et regnskap for hånd. Mon tro hvor relevant det er for min kommende arbeidsgiver.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS