Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært journalist og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, og sjefredaktør i Bergens Tidende.

Når gutteklubbene trues

For et år siden kommenterte vi den uheldigemannsdominansen i bedriftenes styrer. Bakgrunnen var en BI-undersøkelse som viste at bedriftene som har kvinner med i styret, også har høyest avkastning på kapitalen.

I den forbindelse undret vi oss over daværende statsminister Jens Stoltenberg, som resolutt avfeide sin egen statsråd Karita Bekkemellem Orheim da hun foreslo kjønnskvotering til styrene i private bedrifter. Arbeiderpartiet har yndet å fremstille seg som et likestillingsparti. Men viljen var ikke sterk nok til å utfordre bedriftseierne.

Langt mer radikal er dagens høyredominerte Bondevik-regjering. Anført av næringsminister Ansgar Gabrielsen og familieminister Laila Dåvøy får næringslivets gutteklubber klar beskjed: Enten sørger de for tilstrekkelig kvinnerepresentasjon i styrene, eller så kommer det lovbestemt påbud. Og næringsministeren vil allerede nå bruke eiermakten i de statsdominerte selskapene til å få 40 % kvinner inn i styrene.

Slik skal det gjøres hvis man vil få bukt med en kultur der menn kvoterer menn. For hva er ellers årsaken til at 83 prosent av styrene i norske allmenne aksjeselskaper er rene gutteklubber? Vi snakker tross alt ikke om bergenske buekorps, men om aksjeselskaper med mer enn en million kroner i aksjekapital. Av disse, som det finnes 598 av i Norge, er det bare åtte som har en kvinne som styreleder, viser en oversikt laget av analyseselskapet CreditInform.

Statistikken omfatter 3400 styremedlemmer i allmennaksjeselskaper. Bare 229 av disse er kvinner, det vil si 6,7 prosent. Dette bør være pinlig, ikke minst for NHO. Nå bør det bli slutt på påstander om mangel på kvalifiserte eller interesserte kvinner. Det er et elendig forsvar for en selvbeskyttende mannskultur.

Her i landet er det like mange høyt utdannede kvinner som menn. Det er dårlig ressursutnyttelse, og fra et verdiskapingsperspektiv helt feil, systematisk å velge vekk halvparten når styrene skal settes sammen. Til forskjell fra sin forgjenger har statsminister Kjell Magne Bondevik gitt sine statsråder støtte i arbeidet for likestilling på dette feltet. Fortsetter regjeringen slik, skal det nok bli enda vanskeligere for Arbeiderpartiet å vinne kvinnene tilbake.Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS