Magma topp logo Til forsiden Econa

charlotte.hartvigsen.lem@fagbokforlaget.no

Når lykken er bedre enn forstanden

En hver endringsprosess er en opera. Den inneholder drama, mange aktører, forvirring, dramatiske partier, følelser, fortvilelse, men også høydepunkt, imponerende solopartier, samklang og tilnærmet perfekte harmonier. Er man heldig hopper man over kulminasjonen der den tykke damen dør, men går rett til det punktet der alle samles på scenen, hånd i hånd til samstemt applaus.

Men selv en opera med en ferdigskrevet libretto krever stram regi; den blir ikke til en vellykket forestilling bare fordi man har oppskriften på papiret og har samlet sammen gode scenekunstnere.

Et tilsvarende fokus på regi skulle man tro var å finne hos ledere som skal lose organisasjoner gjennom endring.

Likevel viser en rekke undersøkelser og forskning at overraskende mange endringsprosesser gjennomføres med en lav grad av direksjon. Det brukes mye energi på strategiprosesser, på å tegne opp nye kart og på å kommunisere hvor man vil at organisasjonen skal gå. Men når implementeringen skal påbegynnes, er nyhetens interesse borte og hverdagen tar overhånd. Samtidig viser andre undersøkelser av mellomlederes tidsbruk at de bruker størstedelen av sin arbeidsdag til å følge opp administrasjon og rutiner heller enn å drive ledelse.

Kanskje ikke så rart da at flesteparten av endringsprosessene mislykkes. Professor Rune Lines skriver at 50 prosent av alle forsøk på å lede organisasjoner gjennom endringsprosesser, mislykkes. Noen estimat er enda til mer pessimistiske, og anslår at bare rundt til prosent kan karakteriseres som vellykkede, målt ved oppnåelsen av de målsetninger en hadde i forkant av initiativet. Anslagene er bekymringsverdig stabile over tid.

De øvrige artiklene i dette nummeret av Magma viser at står faremomentene i kø når en skal forklare dette utfallet. De viser også at ledere trenger både teoretisk ballast og praktisk forankring når de skal velge sin vei. Dessuten må de være musikalske, for ingen metoder er universelle. Hvordan er kulturen i organisasjonen? Hvilken type medarbeidere skal ledes gjennom prosessen? Hva er utgangspunktet før endringsprosessen starter?

Problemstillingene er mange, men har ett svar felles: Endringsprosser har større sannsynlighet for å lykkes med klok og målrettet ledelse, utført av ledere som skjønner hvilke verktøy som skal til for at nettopp denne organisasjonen skal drive ønsket adferd.

For noen er antagelig lykken langt bedre enn forstanden. De lykkes med å gjennomføre endringsprosesser som en følge av flaks, tilfeldigheter, eller fordi organisasjonen består av rasjonelle individer, som selv tar ansvar for å gå mot riktig mål. For alle oss andre er sannsynligvis bevisst og målrettet arbeid langt mer fornuftig. Det er kun dem som setter seg ingenting som mål som er garantert 100 prosent måloppnåelse – hver gang.

figurfigur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS