Magma topp logo Til forsiden Econa

Econa

Norske studenter frir til tysk næringsliv

For å gjøre det tyske arbeidsmarkedet mer tilgjengelig for norske studenter drar nå åtte studenter fra BI på studietur til Tyskland.

Tyskland er en av Norges største handelspartnere, og behovet for studenter og arbeidstagere som kjenner begge markedene og begge språkene, er stort. For å senke terskelen for å komme inn på det tyske arbeidsmarkedet har Næringslivsutvalget (NU) på Handelshøyskolen BI Oslo satt sammen en komité: Tysklandskomiteen. Komiteens mål er å synliggjøre de norske studentene og samtidig gjøre tyske bedrifter og universiteters mer oppmerksomme på de norske studentene.

Den andre uken i mars reiser åtte medlemmer av Tysklandskomiteen til Tyskland. Reisens formål er å lære om ulike bedrifter og gi dem mer informasjon om Handelshøyskolen BI, de ulike studietilbudene der og studentene på BI. Komiteen skal dessuten arbeide med å komme i direkte kontakt med aktuelle kandidater for bedriftspresentasjoner på BI.

Under reisen skal de holde et innlegg på The Scandinavian Business Forum (SWIFO). Det er en konferanse hvor representanter fra flere nordiske og tyske bedrifter og organisasjoner er til stede for å knytte tettere bånd og lære hverandre bedre å kjenne.

Tilknytningen til andre utenlandske universiteter er viktig for å oppnå legitimitet og for å skape et større kontaktnett. Derfor står også et besøk på universitet i Mannheim på programmet. Der skal studentene møte studentgruppen på universitet, Arbeitskreis Börse, som er tyskernes næringslivsutvalg. Målet er at det i fremtiden skal inkluderes flere business-skoler i et årlig arrangement som knytter europeiske skoler sammen i et internasjonalt studentforum. Håpet er at en slik ordning skal gjøre at internasjonale studenter får øynene opp for norske universiteter og dessuten gi norske studenter muligheten til å dra nytte av et internasjonalt kontaktnettverk i sin jakt på drømmejobben.

Å sørge for å bli sett blant de mange økonomiskolene ute i Europa er en utfordrende oppgave. I den forbindelse er noe av det viktigste at studentene selv synliggjør seg og viser engasjement og handlekraft. Tysklandskomiteens arbeid skal bidra til å gjøre norske studenter mer synlige og å få frem hva vi har å tilby en av våre fremste handelspartnere i tiden som kommer.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS