Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1807_aktuelt_img_006

magma@fagbokforlaget.no

Nye spørsmål – samme svar

Det grunnleggende prinsippet er tilsynelatende opplagt: Å produsere eller kjøpe inn varer til en pris som er lavere enn de de kan selges for, fra et sted som er tilgjengelig for tilstrekkelig mange kunder. Med dette som bærende idé har handelsnæringen vært en del av hele menneskets sivilisasjon, og en sentral del av all økonomisk aktivitet.

Bransjen er fremdeles en viktig pilar i verdiskapningen. Med sine 370 000 ansatte er dette den største sysselsetteren i privat sektor. Ved å fokusere på innovasjoner i logistikken og selvbetjeningskonsepter, har handelsnæringen gitt et viktig bidrag til produktivitetsveksten i norsk økonomi. Mer enn ni prosent av den totale verdiskapingen i Fastlands-Norge kommer fra handel og vandel.

Det er imidlertid flere prosentpoeng mindre enn for bare få år siden. Næringen går gjennom et paradigmeskifte ved at den teknologiske utviklingen forandrer kundeadferden som tradisjonelt har ligget til grunn i forretningsmodellene. Digital teknologi har gjort at selve butikklokalet og beliggenheten ikke lengre er like viktig som før. Med nettbutikker kan en kunde nås like enkelt om de bor 100 meter unna forretningsadressen, eller på den andre siden av kloden. Markedet utvides altså enormt.

Teknologien representerer en stor mulighet, men forandrer også konkurransebildet. Mens man tidligere konkurrerte mot butikker i fysisk nærhet, gir netthandel alle kunder mulighet med et tastetrykk å selv å importere varer direkte fra egen stue. Konkurransearenaen er blitt internasjonal. I praksis endres hele kjøps- og distribusjonsprosessen, noe som har tvunget frem en logistikkprosess som er helt ulik det som har ligge til grunn i den tradisjonelle handelstankegangen. Amazon kan i dag forutse hva kundene kommer til å trenge, basert på tidligere adferd, og begynne forsendelsen av varene til kundene før de har bestilt. Med dette snus handelslogikken opp-ned fra «kjøpe før levere» til «levere før kjøpe». Implikasjonene er enorme.

Teknologiske endringer griper inn i verdikjeden og påvirker hvordan forretningsmodellene tradisjonelt har vært designet for å skape, levere, kommunisere og hente verdier i handelsnæringen. For å beholde sine kunder må næringen evne å omskape og fornye sine forretningsmodeller.

Felles for nytenkende og oppdaterte forretningsmodeller er at de tar i bruk de mulighetene digitale verktøy gir. Det gjør modellene fleksible og skalerbare, og de er også kjennetegnet av et større kundefokus enn tidligere.

I dette nummeret av Magma bidrar vi til å stille spørsmålene som kan ta opp i seg alle disse mulighetene og fornye venstresiden i forretningsmodell-likningen. Høyresiden, svaret og målet, er imidlertid uendret. Det er fremdeles verdiskapning.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS