Magma topp logo Til forsiden Econa

Ove Jakobsen

Ove D. Jakobsen (f.1952.) Har mastergrader i Markedsføring (SLHK, Oslo), Økonomi og administrasjon (Norges Handelshøgskole, NHH), og Filosofi (Universitetet i Bergen). Ove Jakobsen er Dr. Oecon. fra NHH. Han var ansatt ved Norges Handelshøgskole fra 1985 til 1992.  I dag er Ove Jakobsen professor i Økologisk økonomi ved Handelshøgskolen i Bodø/Universitetet i Nordland, hvor han er leder ved Senter for økologisk økonomi og etikk.

Ove Jakobsen driver forskning og underviser i problemstillinger som ligger i skjæringsfeltet mellom økonomi, natur og kultur. Han har publisert en rekke artikler og bøker nasjonalt og internasjonalt. Ove Jakobsen er en ettertraktet foredragsholder ved kurs, seminarer og konferanser.  

Ove Jakobsen

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS