Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært journalist og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, og sjefredaktør i Bergens Tidende.

På leting etter Sjefen

Det er morsomt med hodejakt på sjefer. Når den foregår i offentlighet med begrenset informasjonsflyt, åpner det for all verdens kommentarer og spekulasjoner. Navn og prinsipper kan lanseres og drøftes, både aktuelle og uaktuelle. Og styrets rolle og aktører kommer i fokus som aldri før.

Hele siste halvåret har vi hørt om den spennende jakten styreformann Torger Reve har ledet på Einar Førdes etterfølger i NRK. Og mens det før har vært obligatorisk med fartstid som statsråd i en Ap-regjering, har det ved denne korsvei tilsynelatende vært et hovedkrav at den nye kringkastingssjefen skulle være siviløkonom.

Et morsomt poeng for Magmas lesere, selvsagt, men vi velger å tro at det er et fortegnet bilde. BI-rektor Reve var neppe så snever i sine utvalgskriterier, selv om han har fått på pelsen for nettopp det. For å lykkes i en lederjobb av denne typen er det ikke viktig hvilken utdanning du har, mer avgjørende blir personlige egenskaper og talenter og ikke minst erfaringer. Det samme kan man si om styremedlemmer, men her må det også legges vekt på at den samlede kompetansen blir bredest mulig. For NRK-styret førte den mislykkede lederjakten til at siviløkonomene Torger Reve og Christian Thommessen, som de to eneste, trakk seg, og styret er igjen uten siviløkonomer. Det er et kuriøst poeng for en bedrift som skriker etter økonomisk styring.

På den annen side skulle det ikke trenges all verdens økonomisk ekspertise å få en bedrift som omtrent på kronen kan budsjettere sine inntekter, til å gå i balanse. Da er det tvert imot godt gjort å komme ut med underskudd på flere hundre millioner kroner. Ansvaret for den elendige kostnadsstyringen kan verken ledelsen eller styret løpe fra.

Sjefsjakten har kastet lys på styrets funksjon og arbeid og fungerer som eksempel på at styrets viktigste jobb er «to hire and fire» selskapets øverste ledelse. I neste nummer av Magma skal vi sette fokus på flere sider av virksomheten rundt om på styrerommene.

I mellomtiden har kanskje det nye NRK-styret, med kvinnelig jurist som styreleder, greid å finne en kandidat som ikke bare er god nok, men som også vil være kringkastingssjef. Om det skulle bli en tidligere Ap-statsråd som både er jurist og kvinne, velger vi å tro at det er de samlede kvalifikasjonene som har vært avgjørende.

figur

Redaktør


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS