Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1602_forening-30_img_0261

magma1602_forening-30_img_026

Tom Bolstad Adm.dir. i Econa tom@econa.no

ProduktivitetsĀ­veksten som forsvant

For en måneds tid siden la Produktivitetskommisjonen frem sin siste rapport. Har du ikke lest den, så gjør det. Her er det fullt av problemstillinger og løsninger av interesse for Econa og våre medlemmer.

I Econa har vi lenge vært opptatt av at økonomifaget skal brukes til å se med realisme og nøkternhet på de langsiktige utviklingstrekkene i vår norske samfunnsmodell. Det gjelder utfordringer med å finansiere velferdsstaten i møte med eldrebølgen, det gjelder behovet for en effektiv organisering av offentlig sektor, og det gjelder generell vektlegging av langsiktighet og bærekraft.

Med dette perspektivet er det et dystert bilde Produktivitetskommisjonen tegner. Mens produktivitetsveksten i de markedsrettede delene av Fastlands-Norge var rundt 3 prosent per år i perioden 1996 til 2005, falt veksten til 0,8 prosent årlig de siste ti årene. Det betyr at vi har finansiert mye av lønnsveksten, forbruksveksten og veksten i offentlige tilbud med olje. Vi snakker om «hollandsk syke», en oppblåst offentlig sektor og en nedbygget konkurranseutsatt industri. Utfordringene står med andre ord i kø.

Man ser den samme tendensen til lavere produktivitetsvekst i de fleste sammenlignbare land, men høy produktivitet er ekstra viktig i et høykostnadsland som Norge. Vi må finne forretningsmodeller og ha kunnskap som gjør at vi kan utnytte internasjonal teknologiutvikling. Kompetansen i befolkningen må derfor opp, vi må ha flere med mastergrad og doktorgrad. Glem snakket om «mastersyke», altså at der angivelig skulle være for mange som tok høyere utdanning.

På den annen side må antallet mastergrader rasjonaliseres. I dag har vi 900 grader. Altfor mange av disse er rettet inn mot arbeid i offentlig sektor, og for få er innen realfag. Forskningssektoren må ikke lenger være politisk styrt og skjermet. Vi må ha ambisjoner om at i alle fall noen norske universiteter skal være i verdensklasse. I dag har vi ingen.

Vi må få mer innovasjon og entreprenørskap, flere vekstbedrifter, færre skjermede virksomheter, og statlig eierskap må begrenses til områder med markedssvikt. Offentlig sektor trenger hardere prioriteringer, redusert byråkrati og flere teknologiske løsninger.

Alt dette er utfordringer Econas medlemmer står klare til å ta, som de har kompetanse til å ta og som Econa som organisasjon gjerne vil være med på å diskutere. Historien har lært oss at er det én utdanningsretning som virkelig har greid å utvikle seg i takt med og i front av utviklingen, så er det den utdanningsbakgrunn våre medlemmer har.

Jørn Rattsø, som ledet Produktivitetskommisjonen, oppsummerte følgende hovedløsning i en kronikk i Dagens Næringsliv: «Vi er ved et vendepunkt, og hovedsvaret er høyere produktivitetsvekst. Det vil kreve mer vekt på produktivitet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet i alle politiske beslutninger.»

Ja Rattsø, det kan sies enda enklere og mer presist med Econas visjon: «Bedre beslutninger. Hver dag.»


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS