Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært journalist og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, og sjefredaktør i Bergens Tidende.

Refleksjon om pensjon

Gamle folk kan være til besvær på så mange måter. Det aller verste er at de etter hvert skal ha så forferdelig mye i pensjon. Dessuten blir det snart uhorvelig mange av dem, og de lever bare lenger og lenger.

Spissformulert var det omtrent denne problemstillingen regjeringen slengte i fanget på tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen da han for noen år siden fikk i oppdrag å lede pensjonskommisjonen. I disse dager legger Johnsen fram sin innstilling, og noen av forslagene har vært diskutert i flere måneder allerede.

Folketrygden, som er grunnpilaren i det norske pensjonssystemet, er en «pay as you go»-ordning. Det betyr at ytelsene til dagens pensjonister betales av de som nå er yrkesaktive, uten at noe legges til side for å dekke forpliktelsene framover. Tvert imot: Folketrygden har år etter år gått med underskudd, som har blitt dekket med statens øvrige skatteinntekter.

Både historisk sett og i forhold til andre land har Norge nå en unik sjanse til å endre dette ved å omgjøre statens petroleumsfond til et fond som er øremerket finansiering av folketrygden. Det nåværende folketrygdfondet, som i snart tretti år har vært frikoplet fra trygdens inn- og utbetalinger, må selvsagt også inngå.

Problemet med slike kommisjoner er oppfølgingen. Også for vel tjue år siden la et offentlig utvalg ned mye arbeid i å utrede folketrygdens framtid, men etterpå skjedde det lite. Hvis resultatet nå kan bli en fondsbasering av folketrygden, er det nesten for godt til å være sant.

Lovfesting av tjenestepensjon utover folketrygden er også en viktig reform, som kan bidra til å redusere «klasseskillet» mellom framtidens pensjonister. I dag er det nesten en million ansatte i privat sektor som bare har folketrygden å falle tilbake på når de slutter i jobben, mens alle offentlig ansatte og ganske mange i private bedrifter kan plusse på med til dels betydelige beløp i tjenestepensjon.

Nå kommer det også en kritisk gjennomgang av særaldersgrenser som har overlevd seg selv, men også av den langt nyere AFP-ordningen - alt for å få folk til å jobbe lenger. Men når skattesystemet stimulerer folk til å satse på arbeidsfrie inntekter framfor å arbeide, blir ikke det så lett. Det må kanskje en annen kommisjon se på.

Magne Gaasemyr

Redaktør


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS