Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært journalist og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, og sjefredaktør i Bergens Tidende.

Refleksjon om pensjon

Gamle folk kan være til besvær på så mange måter. Det aller verste er at de etter hvert skal ha så forferdelig mye i pensjon. Dessuten blir det snart uhorvelig mange av dem, og de lever bare lenger og lenger.

Spissformulert var det omtrent denne problemstillingen regjeringen slengte i fanget på tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen da han for noen år siden fikk i oppdrag å lede pensjonskommisjonen. I disse dager legger Johnsen fram sin innstilling, og noen av forslagene har vært diskutert i flere måneder allerede.

Folketrygden, som er grunnpilaren i det norske pensjonssystemet, er en «pay as you go»-ordning. Det betyr at ytelsene til dagens pensjonister betales av de som nå er yrkesaktive, uten at noe legges til side for å dekke forpliktelsene framover. Tvert imot: Folketrygden har år etter år gått med underskudd, som har blitt dekket med statens øvrige skatteinntekter.

Både historisk sett og i forhold til andre land har Norge nå en unik sjanse til å endre dette ved å omgjøre statens petroleumsfond til et fond som er øremerket finansiering av folketrygden. Det nåværende folketrygdfondet, som i snart tretti år har vært frikoplet fra trygdens inn- og utbetalinger, må selvsagt også inngå.

Problemet med slike kommisjoner er oppfølgingen. Også for vel tjue år siden la et offentlig utvalg ned mye arbeid i å utrede folketrygdens framtid, men etterpå skjedde det lite. Hvis resultatet nå kan bli en fondsbasering av folketrygden, er det nesten for godt til å være sant.

Lovfesting av tjenestepensjon utover folketrygden er også en viktig reform, som kan bidra til å redusere «klasseskillet» mellom framtidens pensjonister. I dag er det nesten en million ansatte i privat sektor som bare har folketrygden å falle tilbake på når de slutter i jobben, mens alle offentlig ansatte og ganske mange i private bedrifter kan plusse på med til dels betydelige beløp i tjenestepensjon.

Nå kommer det også en kritisk gjennomgang av særaldersgrenser som har overlevd seg selv, men også av den langt nyere AFP-ordningen - alt for å få folk til å jobbe lenger. Men når skattesystemet stimulerer folk til å satse på arbeidsfrie inntekter framfor å arbeide, blir ikke det så lett. Det må kanskje en annen kommisjon se på.

Magne Gaasemyr

Redaktør


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS