Magma topp logo Til forsiden Econa

Ronny Wik

Ronny Wik er sivil√łkonom og statsautorisert revisor fra Norges Handelsh√łyskole. Han er ansatt i PricewaterhouseCoopers og arbeider ved selskapets kontor i Bergen.
Bilde mangles

Artikler i Magma


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS