Magma topp logo Til forsiden Econa

Tekst: Gry Ljøterud

Satser på kompetanseutvikling for seniorer

– Det ser ut som både arbeidsgivere og de ansatte selv er mer positive til å jobbe lenger og holde seg oppdatert, sier administrerende direktør i Econa, Nina Riibe.

Hun har nettopp deltatt i debatt om kompetanseutvikling og livslang læring blant seniorer i akademikeryrker.

figur

Vi må fjerne hindringene som gjør at seniorer ikke anses som like attraktive å ansette eller satses på som yngre, sier Nina Riibe. Fra venstre: ordstyrer Kenneth Stubhaug Karlsen, administrerende direktør i Econa Nina Riibe, president i Tekna Lise Lyngsnes Randeberg og direktør ved Senter for seniorpolitikk Kari Østerud.

Som ny leder i Econa kaster Riibe seg ut i debatten om seniorkompetanse.

– Alle vil bety noe og bli verdsatt i arbeidslivet. Dette er like viktig om man er 25 eller 60 år. I det hele tatt er det vi som bidrar til å stigmatisere en gruppe når vi putter seniorer i en bås. De er like mangfoldig i holdninger, nysgjerrighet og endringsvilje som yngre. Det de har felles, er at de har lang erfaring, sier Riibe.

Med dette som utgangspunkt møtte hun Tekna, Senter for seniorpolitikk og Akademikerne til debatt, med en ny rapport fra NIFU som bakteppe.

– Selv om hovedinntrykket fra rapporten viser at det er all grunn til å være positiv, er det fremdeles legitimt å spørre: Hvis du fikk valget mellom en pensjonisttilværelse og å bli satset på av din arbeidsgiver, hva ville du valgt? Jeg er ikke i tvil om hva de fleste ville valgt. Jeg vet i alle fall hva jeg ville velge, sier Riibe.

Riibe foreslår tre tiltak:

  • Bytt ut seniorsamtalen med en samtale om kompetanseutvikling.
  • Ikke fokuser så mye på alder. Tenk helhet. Tenk leveranser. Tenk like krav, ikke særbehandling.
  • Det er fullt forståelig at noen vil trappe ned. Men la det være en forhandlingssak, ikke noe som bare kommer automatisk. Man kan ønske å trappe ned i travle småbarnsperioder eller andre hektiske perioder i livet. Da er det også naturlig at man forhandler.

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS