Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1501_aktuelt-10_img_004

magma1501_aktuelt-10_img_005

magma@fagbokforlaget.no

Se fremover – det er dit du skal

Som verktøy er regnskapet mangefasettert, og kan innfri mange ulike behov. Regnskapskonseptet har også utviklet seg i stor grad, fra de opprinnelige oppsettene av penger ut og inn, og øyeblikksbildet av rent fysiske eiendeler, til dagens rapporteringsstandarder, som i stadig større grad forsøker å fange opp mer komplekse elementer.

Det er bred enighet, både forskningsmessig og blant brukere, om at den historiske informasjonen er nyttig. Likevel er et viktig mål for et regnskap i dag å også kunne bidra med informasjon om et selskaps muligheter i fremtiden.

For en god analyse av fremtid verdiskapning brukes i tillegg andre kilder enn de finansielle regnskapene. Det er også en viktig driver for at utvidet rapportering stadig blir en påkrevd tilleggsdel av regnskapet. Mange selskaper rapporterer dessuten frivillig på flere andre felt enn det rent lovpålagte, for å skape et riktig bilde av seg selv. Slik utnytter de også den store datamengden som produseres gjennom den pliktige og ressurskrevende regnskapsrapporteringen.

Integrert rapportering er en ny tilnærming til finansiell rapportering og annen ekstern rapportering, som skal gi investorer og andre brukergrupper informasjon om selskapets verdiskapningsevne i fremtiden. Et internasjonale rammeverk for slik rapportering er utarbeidet, og rapporteringsmålene er ambisiøse. I tillegg til å beskrive dagens organisasjon og måloppnåelse, skal en rapport både si noe om forretningsmodellen og dens levedyktighet i fremtiden, beskrive strategien og si noe om hvordan den skal implementeres, identifisere risikofaktorer og verdidrivere og beskrive hvilke utsikter selskapet ser for seg og virksomheten, samt fastsette hvordan dette vil påvirke måloppnåelse i fremtiden.

Her holder det dessuten ikke med løselig synsing. Kravene til rapporten er at den skal være konsis, strategisk og se fremover, ha fokus på det vesentlige, møte interessentenes informasjonsbehov, og være pålitelig og sammenlignbar over tid.

I tillegg til å gi brukerne god og utvidet informasjon, vil også selve prosessen ved utarbeidelsen av en slik rapport kunne bidra til å sikre god virksomhetsstyring og ledelse.

«Integrert rapportering vil kunne bidra til verdiskaping gjennom at organisasjonen tydeliggjør sin strategi og mål, ser langsiktig på risiko og måloppnåelse og skaper et felles fokus på tvers av organisasjonen», skriver Hanne Thornam og Erik Mamelund i artikkelen «Hvorfor fremtidens rapportering er integrert – og hvordan ta det første steget», der de gjennomgår hovedlinjene for integrert rapportering, og skisserer hvordan bedrifter kan starte arbeidet.

Godt implementert kan integrert rapportering dermed bli et godt verktøy for å se fremover, og ikke bare bakover, som regnskap i opprinnelig form gjør.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS