Magma topp logo Til forsiden Econa

Gry May Ljøterud

Seks om krisen

figurfigur

Hvordan har koronaviruset påvirket din hverdag?

– Først og fremst ved ekstremt mye jobbing. Som direktør for en kombinert arbeidsgiver- og bransjeforening har det vært om å gjøre å bidra til å sikre at medlemsbedriftene tar riktige og relevante politiske beslutninger. I tillegg trenger medlemsbedriftene konkrete råd om situasjonen.

Hva har overrasket deg mest ved koronasituasjonen?

– Hvor raskt hele endringen kom og snudde opp ned på alt. Den viser også hvor sårbare dagens samfunn er, og hvor lett slike pandemier brer seg fra land til land.

Kan det komme noe godt ut av krisen, og i så fall hva?

– Vi vil sannsynligvis sette mye mer pris på den vanlige hverdagen når situasjonen normaliserer seg. I tillegg vil vi nok bry oss mer om hverandre. Vi vil også reise mindre, i hvert fall den første perioden etter pandemien, noe som er bra for miljøet.

Hva er det viktigste du har lært av koronakrisen?

– Man må være forberedt på raske endringer og kunne tilpasse seg raskt. I tillegg er det viktig å beholde humøret og pågangsmotet.

Hva er økonomenes viktigste bidrag i denne krisen, og for å komme ut av den?

– Utfordringene har vært at jo sterkere restriksjoner man innfører for å redusere smitte, jo mer skade gjør det på økonomien, næringslivet og arbeidsmarkedet. Økonomer burde i større grad vært hørt på hvordan disse hensynene burde balanseres. Men i etterkant av krisen er det viktig at økonomer bidrar sterkt faglig til hvordan vi kan reetablere næringsliv og arbeidsplasser av fremtidsrettet karakter.

figur

Hvordan har koronaviruset påvirket din hverdag?

– Hverdagen virker langt unna, og jeg sitter med en følelse av evig søndag. Som for mange andre har kontoret blitt flyttet inn på gjesterommet, og all sosial omgang foregår over sosiale medier. Det blir nok lenge til jeg frivillig ønsker meg hjemmekontor igjen.

Hva har overrasket deg mest ved koronasituasjonen?

– En positiv overraskelse er folks omstillingsevne i disse tider. For eksempel er det fantastisk å observere hvordan flere av de lokale småbedriftene her i Bodø har utviklet nye forretningsmodeller for å kunne drive sin virksomhet videre.

Kan det komme noe godt ut av krisen, og i så fall hva?

– Vi har alle blitt tvunget ta i bruk digitale verktøy for kommunikasjon og samarbeid, som for noen tidligere har føltes unaturlig og lite effektivt. I et klimaperspektiv kan vi jo håpe at dette fører til mindre reisevirksomhet i fremtiden.

Hva er det viktigste du har lært av koronakrisen?

– Hvor stor påvirkning et virusutbrudd faktisk har på vår verden, og hvordan et virusutbrudd raskt kan spre seg så raskt over landegrenser.

Hva er økonomenes viktigste bidrag i denne krisen, og for å komme ut av den?

– Samfunnet vårt er preget av mye usikkerhet og risiko, og økonomen må dermed bruke kompetansen sin til å peke ut økonomiske risikoer og de muligheter som koronakrisen har skapt. Vi må ta beslutninger som gjør at vi kan fortsette å skape verdi i fremtiden.

figur

Hvordan har koronaviruset påvirket din hverdag?

– Både Bouvet og oppdragsgiver for prosjektet mitt innførte tidlig hjemmekontor. Dette medfører mye tid på Teams og en litt annerledes hverdag. Med to små hjemme sjonglerer familien nå barselpermisjon, barnehage og hjemmekontor.

Hva har overrasket deg mest ved koronasituasjonen?

– Jeg er overrasket, og imponert, over hvor raskt samfunnet har tilpasset seg hjemmekontor og digitale løsninger for å få utført jobben hjemmefra, for de som har mulighet for det.

Kan det komme noe godt ut av krisen, og i så fall hva?

– En åpenbar gevinst ved dette er jo hvor godt kjent de fleste blir med digitale verktøy. Jeg tror også denne situasjonen kan gjøre oss mer bevisste på hvordan vi bruker tiden vår – både på jobb, og også privat. Fra et miljøperspektiv er jo dette også en fin synliggjøring av at vi faktisk kan klare oss fint med å bruke mindre transport, og vi kan få fine opplevelser i nærmiljøet.

Hva er det viktigste du har lært av koronakrisen?

– Jeg har blitt enda mer bevisst på verdien av gode samtaler med kollegaer, og hvor fint det er å kunne ta en prat for å avklare ting, heller enn å sende mail. Det er også fint å se hvor fint vi tåler endringer, og hvor viktig det er å ha gode kollegaer som viser omtanke for hverandre.

Hva er økonomenes viktigste bidrag i denne krisen, og for å komme ut av den?

– Jeg tror vi økonomer kan være flinke til å legge til rette for riktige prioriteringer, noe som blir viktigere nå enn noen gang tidligere. Det kan handle om å prioritere de prosjektene som gir mest økonomisk verdi, eller det kan handle om å prioritere det som gir verdi for brukerne av tjenester samfunnet leverer.

figur

Hvordan har koronaviruset påvirket din hverdag?

– Vi har, som alle andre, måttet begi oss ut i en hverdag med hjemmekontor. Kona er i barselpermisjon med minstemann på fem uker, og med barnehagen stengt for datteren vår så blir det selvsagt noe utfordrende å holde fokus i et hjemmekontor med to små barn oppi det hele. Det går stort sett helt greit, og i det store bildet er vi heldige. Vi er friske alle sammen, men holder oss hjemme, med korte lufteturer i nærmiljøet når vi trenger litt frisk luft.

Hva har overrasket deg mest ved koronasituasjonen?

– Siden regjeringen kom med de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid, har det vært fint å se hvordan Norge har bidratt til denne felles dugnaden. Likevel overrasker det meg å stadig lese om enkelte individer som enda ikke tar inn over seg alvoret i situasjonen.

Kan det komme noe godt ut av krisen, og i så fall hva?

– Jeg håper at vi lærer én gang for alle hvor viktige enkelte yrker i samfunnet er, og lærer oss å sette større pris på dem. Yrker som i dag er lavtlønnede, som sykepleiere, ambulansearbeidere, lærere og barnehagepedagoger, butikkansatte med flere, fortjener virkelig ros.

Hva er det viktigste du har lært av koronakrisen?

– Ved siden av å naturlig nok ha lært en hel del om hvordan samfunnet håndterer kriser, vil jeg si at det har vært en øyeåpner å se hvor fort et slikt utbrudd eskalerer i en global økonomi.

Hva er økonomenes viktigste bidrag i denne krisen, og for å komme ut av den?

– For å sitere Nina Riibe er det økonomer som styrer mye av det norske næringslivet. Akkurat nå sitter det veldig mange bedriftsledere som forsøker å håndtere krisen for sin bedrift så godt det lar seg gjøre, men dessverre ender det med permitteringer for svært mange. Da er det viktig å legge en god plan og holde hodet kaldt. Selv om krisen er intens akkurat nå, vil den gå over. Da gjelder det å styre bedriften gjennom krisen på best mulig måte, slik at flest mulig kan komme tilbake i arbeid så snart som overhodet mulig.

figur

Hvordan har koronaviruset påvirket din hverdag?

– Jeg har blitt permittert fra jobb, og det er jo kjedelig. Ellers er det eneste at jeg må gjøre skolearbeid hjemmefra, noe som er helt ok.

Hva har overrasket deg mest ved koronasituasjonen?

– Jeg er overrasket over de enorme inngrepene regjeringen har gjort. Spesielt tenker jeg på konsekvensene dette får for næringslivet.

Kan det komme noe godt ut av krisen, og i så fall hva?

– Det positive er vel at det har vært mindre menneskelig klimapåvirkning, men totalt sett er det lite positivt som kommer ut av denne krisen.

Hva er det viktigste du har lært av koronakrisen?

– Siden jeg har vært i karantene i snart to uker, har jeg fått ekstremt mye tid til skolearbeid. Derfor er nok det viktigste jeg lærte av koronakrisen, skolerelatert.

Hva er økonomenes viktigste bidrag i denne krisen, og for å komme ut av den?

– Økonomene viktigste bidrag nå er å sikre verdiskapningen i landet og være en pådriver for at det gjøres en edruelig avveining rundt hvor mye man må ofre av næringsliv i denne situasjonen.

figur

Hvordan har koronaviruset påvirket din hverdag?

– Min jobb er å følge opp arbeidsledige i NAV. Jeg håndterer en stor portefølje med et økende antall brukere hver eneste dag som trenger bistand fra NAV. Mange kompetente mennesker har mistet jobben, eller blitt permitterte. Gjennomsnittlig innkommende henvendelser til min pult er 100–150 hver dag, fra alle kanaler. Jeg gir råd og veiledning om dagpenger og permitteringer. Jeg svarer på andre henvendelser fra mine arbeidskolleger internt ved behov. Korona påvirker i stor grad arbeidsmarkedet og den norske økonomien. NAV har et viktig samfunnsoppdrag. Jeg må derfor raskt tilegne meg kunnskap som en følge av endrende regelverk.

Hva har overrasket deg mest ved koronassituasjonen?

– For det første ble jeg overrasket over spredningen av koronaviruset i hele verden. For det andre hvor kort tid det tok før den globale økningen av arbeidsledighet ble høy. For det tredje hvordan et lite virus tok knekken på børsen på én dag, og lammet all handelen og økonomien i hele verden! Til slutt må jeg si manglende kunnskap om kriseledelse i organisasjoner. Norge er ikke forberedt på slike kriser. Det er noe vi må bli bedre på. Nå er tiden inne for endring.

Kan det komme noe godt ut av krisen, i så fall hva?

– Vi får helt nye måter å organisere oss på. Vi kan skape en bedre fremtidig velferdsstat og velferdsmodell. Et nytt problem og en ny utfordring gir nytt grunnlag for endring og en ny mulighet for å tenke nytt for å skape en bedre fremtid i Norge. Olje og gass er ikke fornybare og bærekraftige ressurser, selv om de nå redder oss fra krisen. Vi må finne andre ressurser som er fornybare og bærekraftige. Jeg tror bevissthet rundt vår nasjonalformue styrker vår kompetanse i Norge, og jeg tror den øker etter krisen. Men jeg håper at læringen ikke blir fort glemt når alt normaliserer seg igjen.

Hva er det viktigste du har lært av koronakrisen?

– Det som forundrer meg mest er hvor kreativ jeg plutselig ble for å løse mine hverdagslige utfordringer, selv under stor press. Jeg har lært å håndtere min hverdagslig krise som tidsstyring, prioriteringer, holde fokus og motivasjon, ta raske og rasjonelle avgjørelser og å gjøre mitt beste ut av en krisesituasjon. Min læring så langt er at kriser gir en ny mulighet for å finne de innovative løsninger vi tidligere ikke har tenkt på. Når resursene er knappe, må vi forholde oss til det vi har og prøve å få maksimalt utbytte av dem. Den andre læringen er bruk av ny teknologi for å kommunisere med andre. Jeg har lært meg nytt digitalt kommunikasjonsverktøy på 1, 2, 3. «Teamsopplæring for dummies» er en av dem. Til slutt vil jeg si at den viktigste læringen min er at helse, sikkerhet og menneskeliv er det viktigste vi har i vårt lille land med det store hjertet. Vi må nå ta våre på vår nasjon slik at de kan overleve og ta vare på oss i fremtiden.

Hva er økonomenes viktigste bidrag i denne krisen, og for å komme ut av den?

– Vi trenger bedre løsninger, nye velferdsmodeller og må finne nye ressurser. Det har økonomer faglig bidrag kompetanse til å bidra med.

figur

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS