Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1804_forening_img_018

Tom Bolstad Adm.dir. i Econa tom@econa.no

Ser jeg deg i Arendal?

Sommerens vakreste eventyr er på trappene, og jeg gleder meg! Jeg snakker selvsagt om Arendalsuka. Uka hvor beslutningstakere, påvirkere og samfunnsinteresserte mennesker møtes til debatt og meningsutveksling under solen i en av Sørlandets fineste byer. Stemningen er uformell, og terskelen for å ta kontakt med andre er lav. Det betyr likevel ikke at tematikken i det som tas opp, er lite viktig. Econa deltar i år med hele tre egne arrangementer, som på hver sin måte er viktige. Ikke bare for våre medlemmer, men også for samfunnet for øvrig.

Econa har med bekymring sett på det høye antallet studenter som ikke består kvantitative fag, og som dermed avslutter før studiet er fullført. Frafallsprosenten er for høy. Hva kan gjøres for å få den ned? Vi mener at et minimumskrav om matte må være til stede for å starte på utdanningen. Denne kunnskapen må enten komme via den videregående utdanningen, eller så må hvert enkelt lærersted tilby forkurs i matte. Da vil frafallsprosenten bli lavere, og kvaliteten på de økonomiutdannede vil gå opp. Arendalsuka er stedet hvor vi skal høre fra både dem som er enige og dem som er uenige i dette.

Arbeidsstyrken vår blir stadig eldre, men mange er langt fra så gamle og utdaterte som man ofte får inntrykk av. Likevel viser det seg at jo nærmere du kommer 50, desto vanskeligere blir det å få ny jobb. Dette er gammeldags tenkning og sløsing med samfunnets ressurser og heller ikke noe velferdsstaten Norge har råd til. Samtidig må alle gjøre sitt for å bli etterspurt i arbeidsmarkedet. Alle må holde seg faglig oppdatert, også 50–60-åringer. Dette er nøkkelen til å bli satset på. Hvilke holdninger har arbeidsgivere til å ansette 50+? Og hva kan myndigheter, arbeidstakere og ikke minst arbeidsgivere gjøre for å initiere og legge til rette for faglig påfyll i hele karrieren? Dette spør vi om i debatt under Arendalsuka.

De siste årene har vi sett en kraftig vekst i nisjebanker som tilbyr usikret gjeld gjennom forbrukslån og kredittkort. Parallelt øker antall saker hos inkassobyråene. Bak disse økningene finnes det mennesker. Noen har full kontroll på økonomien sin og bruker disse lånene fornuftig. Andre igjen har lite til ingen kontroll og ser på tilbudene som en lett måte å skaffe seg penger på. Og det er det. Det er nesten for lett. For bak disse lånene finner man mekanismer som gjør det dyrt å tilbakebetale, med mindre man har penger lett tilgjengelig. Og mange ender opp i en ond spiral som vanskelig lar seg bryte. Sammen med Juristforbundet setter vi også i år personlig økonomi på agendaen, og kombinerer Økonomiglede med nettvett under Arendalsuka Ung. Kunnskap om privatøkonomien må opp, og det må starte tidlig. Det handler ikke bare om å spare til en ferietur– lenger ned i gata handler det om muligheten til å ta informerte valg og til å leve et godt liv.

Jeg håper å se dere i Arendal! Og ser du meg, så kom gjerne bort for en prat og fortell meg om hva du tenker om oss!


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS