Magma topp logo Til forsiden Econa

Audun Farbrot er fagbokforfatter og fagsjef forskningskommunikasjon ved Høyskolen Kristiania. Du kan følge Farbrot på Twitter: http://twitter.com/afarbrot

Si det med emballasje

Emballasje er en viktig informasjonskilde og informasjonsbærer. Mer bevisst bruk av emballasje kan gi betydelige økonomiske gevinster, fastslår doktorgradsstipendiat Per Engelseth ved Handelshøyskolen BI.

figur

Overalt hvor vi ferdes, møter vi emballasje i en eller annen form. Men vi tar gjerne emballasjen for gitt, uten å tenke så fryktelig mye over hvilken rolle den spiller.

Emballasje brukes til å pakke inn og beskytte varer slik at de mest mulig sikkert og effektivt kan gå gjennom hele vareforsyningskjeden fra råvareprodusent til forbruker.

Når vi skal gjøre våre innkjøp i butikken, legger vi også merke til at innpakning og emballasje brukes til å markedsføre produktene.

– Emballasje er på mange måter en glemt og dermed uutnyttet ressurs, hevder Per Engelseth, som i sitt doktorgradsarbeid ved Handelshøyskolen BI har studert emballasje som en sentral informasjonsressurs i verdikjeden (supply chains).

Engelseth har gjennomført casestudier av fire forskjellige slag ferske matvarer innen logistikknettverkene til BAMA og TINE, TINE Lettmelk, Dole bananer, Corona jordbær og Marian fiskefileter, og fulgt produktene på den lange reisen fra råvare til supermarkedet.

– Emballasjen er limet som binder sammen flyten av informasjon og de fysiske varene. Emballasjen er både en informasjonskilde og en informasjonsbærer, og den gir informasjon om både fortid, nåtid og fremtid, fremholder Per Engelseth.

Engelseth mener det vil lønne seg med en mer bevisst bruk av emballasje som en informasjonsressurs.

Per Engelseth har gjennomført sitt doktorgradsprosjekt ved Institutt for strategi og logistikk ved Handelshøyskolen BI. Han er utdannet lektor i økonomisk-administrative fag fra Høgskolen i Buskerud, med fordypning i markedsføring.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS