Magma topp logo Til forsiden Econa

Styreleder, Econa, ole-chr@gulli-prosjekt.no

Sivil√łkonomene - over og ut?

figur

Nei langt ifra og heldigvis for det. Selv om foreningsnavnet Siviløkonomene er historie fra 4. november vil tittelen siviløkonom få leve videre i beste velgående. Hva er da hensikten?

Det er tre viktige grunner til at foreningen skifte navn:

  • For det første er høyskolene gått over til et 3+2 studium. Tre år for å få en bachelorgrad og to år på toppen av det for en master. Studentene må nå ta master for å bli godkjent til siviløkonomtittelen.
  • For det annet er det kommet til svært mange nye masterutdannelser innen økonomi og ledelse som gir kompetanse nær opp til siviløkonomstudiet, men som ikke gir tittelen. I 2008 ble det i våre vedtekter åpnet for at også disse masterkandidatene kan tas opp som fullverdige medlemmer.
  • For det tredje har undersøkelser blant dagens studenter signalisert at de er mer opptatt av type mastergrad enn av siviløkonomtittelen. For at alle disse, både kandidater som har en master i økonomi og administrasjon/siviløkonom og kandidater med spesialistmastere innen økonomi og ledelse, skal finne seg til rette i vår forening må vi bli mer inkluderende og skifte navn.

Dette er ingen overraskelse. Da sivilingeniørene skiftet navn på sin forening til Tekna for noen år siden var det nettopp av disse grunner. Foreningen tok samtidig opp bioingeniører, sivilagronomer og andre tekniske spesialutdannelser i foreningen. Det har i ettertid vist seg å være en riktig politikk og et fornuftig valg.

Det har vært en profesjonell prosess mot et navn som både er lett gjenkjennelig, gir assosiasjon til økonomi og ledelse og samtidig kan benyttes på nettet. Svaret ble Econa, og navnet blir bekjentgjort på Siviløkonomenes Årskonferanse 4. november, en dato som faller sammen med utgivelsen av dette nummer av Magma.

Vi bytter ikke bare navn, men lanserer en forening med et bedre og bredere innhold. Basert på den nye strategiske plattformen skal vi ivareta og styrke medlemmenes økonomiske og karrieremessige interesser, påvirke samfunnets utvikling innen økonomi og ledelse og videreutvikle et nettverk som styrker økonomers faglige, personlige og samfunnsmessige engasjement. Det betyr samtidig at vi vil bli mer synlige i samfunnet.

Det gjennomføres ikke en snuoperasjon den 4. november, men det åpnes noen dører til nye områder hvor vi markerer oss bedre som det vi ønsker å være, landets ledende forening for økonomer og ledere. Og så håper vi at det raskt registreres at vi er på god vei i riktig retning.

figur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS