Magma topp logo Til forsiden Econa

magma2007_forening_img_035

Tore Vamraak, sjeføkonom i Econa

Skaff deg oversikt over pensjonen din!

De fleste økonomer er opptatt av og kjenner til hvilken lønn vi har. Det samme gjelder bolig­lånsrenten. Men pensjon har vi av en eller annen grunn ikke oversikt over. Econas lønnsundersøkelse har avdekket at bare rundt halvparten kjenner til hvor mye arbeidsgiver bidrar med til pensjonen vår.

Arbeidsgivere er pålagt å bidra med minimum 2 prosent av lønnen i pensjonssparing. Det kommer man ikke langt med. De gunstigste pensjonsordningene tilsvarer rundt 15–20 prosent av lønnen. Det er stor forskjell! Det er stor forskjell på hva du faktisk får fra arbeidsgiver, og det er stor forskjell på hvor godt rustet du er til å møte pensjonisttilværelsen når den tid kommer.

Tradisjonelt har offentlig sektor hatt en meget god pensjonsordning, og arbeidsgivers bidrag har ligget på cirka 15–20 prosent av lønnsmassen. Det er verdt å ha i bakhodet om man synes en stilling i privat sektor med 150 000 kroner i høyere lønn virker fristende. Hvis pensjonsinnskuddet i den private stillingen er på bare 2 prosent, kan lønnsforskjellen tilsvare forskjellen i pensjonsopptjening.

Jeg har satt opp et regnestykke som illustrerer hva du kan regne med å rutte med når du går av med pensjon som 70-åring etter å ha jobbet siden 25-årsalderen. Hvis du har jobbet i en bedrift med minste pensjonsnivå på 2 prosent, får du en årlig utbetaling på 160 000 kroner. Hvis arbeidsgiver har satt av 15 prosent av lønnen til pensjon, får du en årlig utbetaling på 1,2 millioner kroner. Og kanskje du da har mulighet til å gå av med pensjon tidligere enn du ellers blir nødt til.

Arbeidsgivere er pålagt å bidra med minimum 2 prosent av lønnen i pensjonssparing. Det kommer man ikke langt med.

Staten tilbyr en skattemessig gunstig spare­ordning, individuell pensjonssparing (IPS), hvor du kan spare opptil 40 000 kroner per år. Du får fradrag på 22 prosent ved innbetaling, som må betales tilbake ved uttak. Og sparebeløpet er fritatt for formuesskatt. Annen sparing, som nedbetaling av boliglån og sparing på aksjesparekonto, er også gunstig for å få en best mulig pensjonisttilværelse.

figur

FIGUR 1 Utvikling i pensjonsformue gjennom yrkeslivet, og årlige pensjonsutbetalinger fra 71 til 80 års alder, med hhv. 2 % og 15 % årlig pensjonssparing. Forutsetninger: Startlønn kr 500 000, årlig lønnsvekst 2 %, årlig avkastning på pensjonsmidler 3

Over nyttår kommer egen pensjonskonto. Det er en håndsrekning fra myndighetene til deg som har hatt flere arbeidsgivere i privat sektor og dermed har flere små pensjonskapitalbevis. Ved å samle disse sammen med nåværende arbeidsgivers pensjonssparing får du bedre oversikt, lavere kostnader og større mulighet til å få riktig investeringsprofil på pensjonsmidlene.

Det er nyttig å sette seg inn i egen pensjon. Det er viktigst for de yngre, som har størst mulighet til å påvirke sin fremtidige pensjon.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS