Magma topp logo Til forsiden Econa

Audun Farbrot er fagbokforfatter og fagsjef forskningskommunikasjon ved Høyskolen Kristiania. Du kan følge Farbrot på Twitter: http://twitter.com/afarbrot

Slik blir innovasjoner til

- En innovasjon er et resultat av et samspill mellomfaktorene organisasjon, marked, finansiering, teknologi og regelverk, hevderBI-stipendiat Anne Louise Koefoed, som tar deg med på eninnovasjonsreise.

figur

Alle organisasjoner må tenke utvikling og innovasjon for å forberede seg på fremtiden.

Doktorgradsstipendiat Anne Louise Koefoed ved Handelshøyskolen BI har sammen med BI-professor Tor Hernes redigert den rykende ferske fagboken Innovasjonsprosesser – Om innovasjoners odyssé.

17 forfattere fra praksisfeltet og forskningsfeltet har gått sammen om å lage et rammeverk som kan bidra til å øke sannsynligheten for å lykkes med innovasjoner.

Dessverre finnes det ikke noen enkel kokebok om innovasjon med ferdige oppskrifter på prosjektstyring, innovasjonsstrategi og suksess. Det er synd i grunnen, for innovasjon står høyt på dagsorden, både i næringsliv og i offentlige virksomheter.

– Vi tilnærmer oss innovasjon som en prosess og ikke som en endestasjon. Et grunnleggende premiss for boken er at det ikke finnes én måte å utføre innovasjonsreiser på, sier Koefoed, som ønsker å bidra til å utvikle forståelse for dynamikken i innovasjonsprosjekter.

Boken er også skrevet som en lærebok for alle som er opptatt av å bli med på en reise mot økt forståelse for hvordan innovasjonsprosesser faktisk foregår.

BI-forskerne har valgt å bruke klassikeren Odysseen som et bilde på innovasjonsprosesser. Odysseen er Homers heltedikt om Odyssevs, mennesket som våget å trosse gudene på sin hjemreise til øya Ithaka, der kona Penelopeia ventet på ham.

Å innovere handler noen ganger nettopp om å trosse «gudene». Utgangspunktet for innovasjonsprosesser vil ofte være å utfordre det bestående, skriver Tor Hernes og Anne Louise Koefoed i sin introduksjon til beretningen om innovasjoners odyssé.

Hernes og Koefoed har utviklet en enkel modell bestående av de fem sentrale faktorene organisasjon, marked, finansiering, teknologi og regelverk.

Ledere må skape handling og aktivitet innenfor de fem faktorene for å få til innovasjon og utvikling. – Vi ser altså på faktorene som handlings- og innsatsområder i en innovasjonsprosess, sier Koefoed.

Løsninger må på plass og velges innen disse fem fokusområdene for at innovasjonsprosjektet skal kunne realiseres. Gjennom en bedre forståelse av samspillet og dynamikken i innovasjonsprosessen vil ledere bli bedre rustet til å manøvrere organisasjonen samt navigere i prosessene.

Selve innovasjonen kan være en teknologi, et konsept, en tjeneste eller et produkt. Veien frem til innovasjonen vil påvirkes av de fem faktorene i BI-forskernes innovasjonsmodell:

1. Organisasjon innebærer en koordinering av menneskelige og materielle ressurser for å nå oppsatte mål.

2. Marked er en merkelapp på de kunde- og brukergrupper innovasjonen er rettet mot.

3. Finansiering er en integrert bestanddel av enhver innovasjonsprosess. Innovasjoner er avhengige av tilgang på økonomiske midler.

4. Teknologi er et uttrykk for relasjoner mellom mennesker, ideer og objekter (materielle ting).

5. Regelverk refererer til spilleregler og betingelser for handling. Regulering former økonomisk liv, markedets aktivitet og bedriftens atferd. Regelverk kan skape barrierer, men også incentiver til innovasjon.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS