Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært journalist og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, og sjefredaktør i Bergens Tidende.

Solidaritet med hvem?

I mai neste år blir ti nye land, de fleste fra Øst-Europa, medlemmer i EU. Da får innbyggerne i disse landene fri adgang til å ta seg jobb hvor de vil i EU/EØS-området, på linje med det innbyggerne i dagens EU/EØS-land har.

I sommer kom norske LO med det overraskende utspillet at Norge bør begrense adgangen for arbeidssøkere fra de nye EU-landene. Det virker ikke spesielt solidarisk, i hvert fall tror jeg ikke arbeidstakere i Polen, de baltiske land, eller for den saks skyld Malta, opplever det slik.

EU har åpnet for at EU/ EØS-landene kan innføre overgangsordninger i inntil syv år. Og både Østerrike og Tyskland har allerede varslet at de vil innføre begrensninger på arbeidsinnvandringen fra de nye medlemslandene. Men at Norge skal hente sin inspirasjon i slike spørsmål fra det holdet, synes jeg er en dårlig idé.

Fra EU-debattene både i 1972 og 1994 husker vi at det ble skremt med horder av ledige søreuropeere som ville velte inn over kongeriket og ødelegge arbeidsmarkedet. Frykten har vist seg ubegrunnet. For å lokke utlendinger til å ta ledige norske jobber - enten det har vært på sykehus, i byggebransjen eller i fiskeindustrien - har arbeidsgivere stort sett vært nødt til å sette i verk egne rekrutteringsopplegg i EU-land. Selv om ledigheten der har vært stor, har ikke arbeidstakerne stått i kø for å dra til rike Olje-Norge. Av en eller annen grunn.

Norge har så langt ikke bedt om overgangsregler i forbindelse med EU-utvidelsen neste år. Men nå skal både FrP, Sp og SV være innstilt på å vurdere begrensninger i arbeidsinnvandringen. Hvis LO også greier å påvirke Arbeiderpartiet til å innta et nei-standpunkt, vil det være flertall på Stortinget mot fri flyt av arbeidskraft.

Det vil være å gå med ryggen inn i fremtiden. Skal vi opprettholde vårt velferdsnivå, vil Norge trolig bli stadig mer avhengig av at utlendinger vil komme hit for å jobbe. I stedet for å lage nye regler for utestenging, burde vi bruke kreftene på å utvikle et arbeidsliv med gode og like rettigheter for alle arbeidstakere, uansett hvor de kommer fra. Å gjøre som LO, og bare tenke på de som allerede er innenfor, er kortsiktig og lite solidarisk.


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS