Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært journalist og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, og sjefredaktør i Bergens Tidende.

Solidaritet med hvem?

I mai neste år blir ti nye land, de fleste fra Øst-Europa, medlemmer i EU. Da får innbyggerne i disse landene fri adgang til å ta seg jobb hvor de vil i EU/EØS-området, på linje med det innbyggerne i dagens EU/EØS-land har.

I sommer kom norske LO med det overraskende utspillet at Norge bør begrense adgangen for arbeidssøkere fra de nye EU-landene. Det virker ikke spesielt solidarisk, i hvert fall tror jeg ikke arbeidstakere i Polen, de baltiske land, eller for den saks skyld Malta, opplever det slik.

EU har åpnet for at EU/ EØS-landene kan innføre overgangsordninger i inntil syv år. Og både Østerrike og Tyskland har allerede varslet at de vil innføre begrensninger på arbeidsinnvandringen fra de nye medlemslandene. Men at Norge skal hente sin inspirasjon i slike spørsmål fra det holdet, synes jeg er en dårlig idé.

Fra EU-debattene både i 1972 og 1994 husker vi at det ble skremt med horder av ledige søreuropeere som ville velte inn over kongeriket og ødelegge arbeidsmarkedet. Frykten har vist seg ubegrunnet. For å lokke utlendinger til å ta ledige norske jobber - enten det har vært på sykehus, i byggebransjen eller i fiskeindustrien - har arbeidsgivere stort sett vært nødt til å sette i verk egne rekrutteringsopplegg i EU-land. Selv om ledigheten der har vært stor, har ikke arbeidstakerne stått i kø for å dra til rike Olje-Norge. Av en eller annen grunn.

Norge har så langt ikke bedt om overgangsregler i forbindelse med EU-utvidelsen neste år. Men nå skal både FrP, Sp og SV være innstilt på å vurdere begrensninger i arbeidsinnvandringen. Hvis LO også greier å påvirke Arbeiderpartiet til å innta et nei-standpunkt, vil det være flertall på Stortinget mot fri flyt av arbeidskraft.

Det vil være å gå med ryggen inn i fremtiden. Skal vi opprettholde vårt velferdsnivå, vil Norge trolig bli stadig mer avhengig av at utlendinger vil komme hit for å jobbe. I stedet for å lage nye regler for utestenging, burde vi bruke kreftene på å utvikle et arbeidsliv med gode og like rettigheter for alle arbeidstakere, uansett hvor de kommer fra. Å gjøre som LO, og bare tenke på de som allerede er innenfor, er kortsiktig og lite solidarisk.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS