Magma topp logo Til forsiden Econa

magma@fagbokforlaget.no

Som å skille gin fra tonic

Er vi kropp eller sjel; vilje eller skjebne? Undringen over sammenhengen mellom det fysiske og det åndelige i mennesket er på ingen måte ny. Men i tidligere tider har disse tankene primært vært del av andre fagfelt enn økonomenes; forbeholdt medisinere, psykologer og filosofer. Dessuten er det vanskelig. For legmenn kjennes det like vanskelig å skille kropp og tanke som det er å skille gin blandet med tonic.

Nyere hjerneforskningen har imidlertid frembragt ny kunnskap om hvordan kroppen og hodet faktisk virker, som gjør at også økonomer stiller nye spørsmål og utfordrer etablerte sannheter i sitt fag. Ny økonomiforskning har for eksempel økt forståelsen av hvilke insentiver som virker i hvilke situasjoner, og hvordan motivasjon kan trigges og utnyttes på en god måte. Det har igjen gitt implikasjoner for fagfeltet markedsføring og ledelses- og organisasjonsfaget.

Vi kan velge å ta inn over oss ny kunnskap, eller vi kan la være. Nevro-ledelse er et viktig begrep for alle som ønsker å ta sin kunnskap om ledelse videre, som lar seg inspirere av nye begreper og uventede sammenhenger. Det er fullt mulig å være en god leder uten å vite forskjellen på en nevron og en synapse. Men det er utvilsomt nyttig å vite hva begrepet hybriskontroll innebærer, for eksempel når man skal håndtere omdømmekontroll – en lederoppgave stadig flere opplever er en sentral del av ledergjerningen.

Derfor har vi valgt et flerfaglig perspektiv for dette ledelsesnummeret, for å vise flere fasetter enn det som tradisjonelt behandles i ledelseslitteraturen. Denne gangen bidrar både medisinere, psykologer, genetikere og sosiologer med gode refleksjoner og relevant forskning om lederes adferd, og deres mulighet til å utvikle seg som leder. Du kan lese om hvorfor det synes å være slik at noen er født til å være ledere, mens andre ser ut til å ta med seg de samme konfliktene fra skanse til skanse. Les om hvordan det ser ut til at folk flest det samme om destruktive ledere, uavhengig om de er kvinner eller menn, eller hvordan du kan trene kognitivt for å bli flinkere til å endre vaner eller lage nye adferdsmøstre. Du kan lære om gestaltbasert lederveiledning, affektregulering, om retteferdighet – rett og slett: Ledelse på hjernens premisser.

Ved å ta i bruk andre fagfelts metoder har økonomifaget utviklet seg og gitt oss bedre forståelse som gjør at vi kan kartlegge nye mønstre, skape bedre verktøy og utvikle fagfeltet ledelse. Og kanskje er det ikke så viktig å forstå hva som er gin og hva som er tonic, så lenge blandingen virker?

figur-author-infofigur-author-info


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS