Magma topp logo Til forsiden Econa

Tarjei Alvær Heggernes

Tarjei Alvær Heggernes er siviløkonom frå NHH og høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen. Han er forfattar av boka «Digital Forretingsforståelse» og fagredaktør for Magma 0314.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS