Magma topp logo Til forsiden Econa

Tenke det; ønske det, ville det med…

figur-author

…men gjøre det! Der skorter det for flere enn Peer Gynt. Selv med et økende samfunnsmessig konsensus om at bærekraft er et avgjørende nøkkelspørsmål i all virksomhet, kan det – som med Ibsen-figuren – lett bli mye prat og skrivebordeksersis når en skal tilpasse tradisjonelle forretningsmodeller og tankegods til nye krav.

Det er likevel mange grunner til å gå fra tanke og ord til handling. Både forskning og empiri konkluderer i økende grad med at ikke bare er bærekraftig forretningsdrift lønnsomt – det er til dels mer lønnsomt enn de gamle forretningsmodellene. På lang sikt er det kanskje den eneste måte å sikre lønnsomhet på.

Forklaringen kan sees på som en god sirkel, som handler mye om atferden til de yngste av oss – den fremvoksende og nye generasjonen som i økende grad utgjør forbrukere og ansatte. De stiller nemlig tydelige krav til bedriftene de skal handle med og arbeide i.

Utgangspunktet for kretsløpet er at selskaper med en synlig og tydelig bærekraftprofil nyter høy tillit i markedet. Denne tilliten er en sterkere kjøpsutløser enn lav pris, og gjør dem til det det foretrukne valget for et flertall av de unge forbrukerne. Bedrifter i denne kategorien har videre ofte et nært forhold til kundene, noe som igjen er med på å gjøre dem godt rustet for å drive innovasjon, som ytterligere sikrer kundeposisjonen.

Høy tillit skaper også et godt omdømme, som også kan være med på å sikre vekst. Et godt omdømme gjør det enklere å hente penger i et kapitalmarked som også er forventet å levere avkastning med en bærekraftig profil.

I tillegg til å vinne kampen om kundene og investorene, vinner disse bedriftene også på arbeidstaker­siden. Her antyder forskningen at en ny generasjon av høykvalifiserte ansatte helst vil arbeide i bedrifter de anser som bærekraftige, og til og med kan være villige til å arbeide for relativt sett lavere lønn for den rette arbeidsgiveren.

Et bevisst forhold til bærekraft og miljø bidrar altså til robuste bedrifter, som leverer både finansiell og samfunnsmessig avkastning.

For å lykkes med det må bærekraftige valg blir en naturlig del av hele forretningsprosessen. Det kan påtvinges gjennom pålegg og reguleringer, noe som vil intensiveres fremover. Men hver enkelt bedrift og hver enkelt av oss må også gjøre egne valg og egne priori­teringer. Valg handler like mye om hva vi ikke gjør som hva vi gjør. Målet med dette nummeret er å gi deg oppdatert kunnskap om hvordan velge handling som gjør deg til sinke eller pioner.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS