Magma topp logo Til forsiden Econa

Gry May Ljøterud

Tett på beslutningstakerne som former framtiden

I artikkelserien Beslutningstakerne viser Econa hvordan medlemmene former utviklingen og bidrar til bedre beslutninger hos sine arbeidsgivere. Vi har snakket med mennesker i virksomheter som utfordres av de globale megatrendene. Er du en av dem, eller kjenner du noen? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Hvordan klarte Opera å gjøre provisjon fra brukernes netthandel til en av selskapets største inntektskilder? Hvordan klarte Nordic Nanovector å bruke Oslo Børs til å finansiere forskningen på kreftmedisin? Og hvordan kan gjødsel fra Yara gjøre det mulig for en afrikansk bonde å sende barna på skolen?

Hver dag går nesten 20 000 Econa-medlemmer på jobb og bidrar til bedre beslutninger i private, offentlige og ideelle virksomheter. I artikkelserien Beslutningstakerne intervjuer vi mennesker som bidrar til å forme utviklingen – overlevelse, fornyelse og vekst – i virksomheter som utfordres av de globale megatrendene.

Teknologiske og forskningsmessige gjennombrudd, fremvoksende markeder, urbanisering, demografiske forskyvninger, klimaendringer og ressursknapphet. Det er mange krefter i sving som på kortere og lengre sikt skaper nye muligheter og trusler for arbeidsgiverne til Econas medlemmer.

I Beslutningstakerne viser vi hvordan våre medlemmer i praksis bidrar til å forme virksomhetene hvor de jobber. Hvordan bruker de sine kunnskaper, erfaring og nettverk til daglig? Du kan lese om beslutningstakerne på econa.no.

I de neste ukene kan du lese om Erlend Andersen i Visma og hans løsninger på behov blant morgendagens regnskaps- og lønnsmedarbeidere. Og om Sigurd Bay og utviklingen av turistenes opplevelser på Hurtigruten.

Det er en viktig del av Econas misjon å synliggjøre det samfunnsbidraget som økonomer står for i hverdagen. For at Beslutningstakerne skal fortsette å synliggjøre medlemmenes betydning, trenger vi din hjelp:

Jobber du med spennende spørsmål i en bedrift som utfordres av store trender? Eller kjenner du noen som gjør det? Da vil vi gjerne snakke med deg om å lage en artikkel.
Kontakt gry@econa.no for tips.

figur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS