Magma topp logo Til forsiden Econa

Econa

Tid for lønnsfastsetting

Årsskiftet og våren er den tiden da flest fastsetter ny lønn. 17 prosent fikk ny lønn ved årsskiftet, mens 46 prosent fikk ny lønn gjeldende fra april–juli. Det betyr at det for snaut halvparten av dere ikke bør være lenge igjen til din lønnssamtale. Slik er det imidlertid ikke.

Kun 55 prosent av Econas medlemmer i privat sektor oppga i 2015 at de hadde lønnssamtale med sin arbeidsgiver i 2015. Det er urovekkende at andelen er lavest blant dem som oppgir å være på medarbeidernivå, her er det bare 48 prosent som oppgir at de har hatt lønnssamtale. Til sammenlikning hadde seks av ti mellomledere i privat sektor lønnssamtale.

Mer i lønn ved separat lønnssamtale

Econa anbefaler at lønnssamtalen adskilles fra medarbeidersamtalen. Dette handler ikke om at du skal få mer i lønn, men om at medarbeidsamtalens formål er å utvikle deg som medarbeider. Lønn er her et forstyrrende element som ikke bør blandes inn. En god medarbeidersamtale tar altså ikke opp lønn. Og kanskje er det slik at hvis samtalene er skilt, blir medarbeidersamtalen bedre, noe som igjen henger sammen med økt produktivitet hos medlemmet. Dette er en mulig forklaring på at de som har hatt separat lønnssamtale, har fått én prosent mer i relativt lønnstillegg sammenliknet med de som ikke har hatt det.

En av tre har egen lønnssamtale

55 prosent har lønnssamtale, og 60 prosent oppgir at den er adskilt fra medarbeidersamtalen. Multiplisert blir det 33 prosent. Er du usikker på om du har rett til lønnssamtale? Det første du kan gjøre, er å ta en titt på hva som står i arbeidskontrakten din. Her skal det stå noe om hvordan din lønn reguleres. Er du fremdeles usikker på hva du kan gjøre, ikke nøl med å ta kontakt med Econa.

Ryddighet er en fordel for deg og arbeidsgiver

28 prosent av Econas medlemmer opplever at tilfeldigheter er mer enn middels viktig for lønnsfastsettingen. Econas lønnsundersøkelse viser på et overordnet nivå at ryddighet i hvordan lønn settes, henger klart sammen med tilfredshet på jobben. Hvordan man har det på jobb, henger også sammen med hvordan en gjør det på jobb. Det er med andre ord en fordel for alle parter at det er klart for deg og arbeidsgiver hvordan dere regulerer lønn.

Forbered deg til lønnssamtalen

Econas advokater har laget en åttepunkts liste for hvordan du kan forberede deg til lønnssamtalen. Det bør du for øvrig ha i bakhodet hele året. Listen finner du på Econas hjemmesider: https://www.econa.no/8-tips-til-lonnssamtalen


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS