Magma topp logo Til forsiden Econa

Tor Grenness

Tor Grenness er førsteamanuiens ved Handelshøyskolen BI. Hans forskningsområdet ligger innenfor kryss-kulturell ledelse og organisasjonsatferd, med fokus på skandinavisk/norsk ledelse. Grenness deltar i flere nettverk der disse temaene står i sentrum; ett internasjonalt som ser på tillit i organisasjoner i et kryss-kulturelt perspektiv, og et nordisk som ser på likheter og ulikheter mellom de nordiske arbeidslivskulturerene.
Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS