Magma topp logo Til forsiden Econa

Tekst: Leif Håvar Kvande i Nard AS

Tre faktorer gir suksess

Skal du til topps i jobben, kreves det lidenskap, motivasjon og et positivt tankesett. Det viser fersk forskning fra NTNU.

Professor ved institutt for psykologi ved NTNU Hermundur Sigmundsson har i tre ulike undersøkelser sett på hvilke egenskaper som skal til for å nå toppen. Forskningen viser at det er tre nøkkel­faktorer som kreves:

  • lidenskap for det du holder på med
  • pågangsmot, vilje og motivasjon til å holde ut
  • positivt tankesett: tro på at du vil få det til

I tillegg trenger man:

  • en mentor, en som kan hjelpe deg på vei
  • fokusert trening eller øvelse

I artikkelen «Passion, grit and mindset in young adults: Exploring the relationship and gender differences» skriver han og NTNU-kollegene Monika Haga og Fanny Hermundsdottir om sammenhengen mellom faktorene også i et kjønnsperspektiv, i tidsskriftet New Ideas in Psychology.

På bare ett område viser resultatene en klar forskjell mellom kjønnene: lidenskap. For menn er lidenskap en viktigere drivkraft enn for kvinner. I tillegg er det kjønnsforskjeller mellom hvor sterke relasjonene er mellom faktorene. Hos menn er forholdet mellom lidenskap og pågangsmot sterkest. Hos kvinner er det sterkest sammenheng mellom pågangsmot og positivt tankesett.

Forholdet mellom faktorene endrer seg imidlertid med alderen, noe vi kommer tilbake til under.

Øvelse gjør virkelig mester

Du trenger 10 000 timer øvelse skal du bli skikkelig god. Selv om timetallet neppe er mer enn en pekepinn, er det ikke særlig tvil om at du må øve mye og målrettet for å bli skikkelig god til noe.

– Skal du orke å øve så mye at du blir virkelig god, trenger du noe mer. Du trenger lidenskap for det du holder på med. Du må brenne for det. Lidenskap for et område eller et tema er en helt sentral faktor for å oppnå målene, påpeker Sigmundsson.

– I tillegg trenger du et positivt tankesett, en innstilling som sier at du kan få det til, fortsetter Sigmundsson.

– Hva så med sammenhengen mellom eksempelvis pågangsmot og lidenskap?

– Lidenskap setter retningen på pilen, men pågangsmot bestemmer styrken og størrelsen på pilen, svarer professoren.

– I næringslivet og i virksomheter er det viktig at et positivt tankesett gjennomsyrer bedriften. Og for ledere er det viktig å finne frem til lidenskapen hos de ansatte, sier Sigmundsson og siterer Apple-gründer Steve Jobs, som sa at det er bedre med én ansatt med lidenskap enn 40 ansatte uten lidenskap for jobben.

figur

Overgangsalderen tapper lidenskapen

Studien omfattet 146 islendinger mellom 22 og 23 år. Alle var gode på sitt felt, enten det var sport eller musikk. I studien var 63 gode fotballspillere i alderen 15–30 år intervjuet. I den siste studien er 1 000 mennesker mellom 14 og 77 år testet med tanke på hva slags egenskaper som er viktige for å lykkes gjennom et langt livsløp.

– Det vi foreløpig vet, er at disse viktige faktorene for å lykkes forandrer seg etter man er fylt 50, i overgangsalderen, sier Sigmundsson til Vg.no.

Da daler sammenhengen mellom lidenskap og pågangsmot for begge kjønn, men mest hos menn.

– Når menn mister lidenskapen, mister de også pågangsmotet. Det kan fort gi dårligere livskvalitet. Menn bør være ekstra bevisste på å finne noe som interesserer dem – også etter overgangsalderen.

– Og hva skjer med kvinnene?

– Sammenhengen mellom pågangsmot og lidenskap daler for dem også, men sammenhengen mellom positivt tankesett, altså troen på at de skal få det til, og lidenskap er fortsatt sterk.

NTNU-forskeren trekker også frem at viktig­heten av lidenskap for menn bør speiles i fremtidens utdanning.

– Kanskje vi må konsentrere oss mer om elevenes individuelle interesser og styrker. I hvert fall om vi skal få med flere av guttene, slutter Sigmundsson.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS