Magma topp logo Til forsiden Econa

Trine Karlsen

Trine Karlsen er utdannet innen markedskommunikasjon, innovasjon og entreprenørskap på Handelshøyskolen BI. Hun har jobbet som vitenskapelig assistent ved institutt for Innovasjon og økonomisk organisering siden 2010. Trine forsker nå på kvinner i styrer og styrearbeid under Morten Huses ledelse, og er i forstudier til planlagt Phd i sosialt entreprenørskap og Womenomics.
Bilde mangles

Artikler i Magma


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS