Magma topp logo Til forsiden Econa

Truls Erikson

Truls Erikson er professor ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Bergen. Han har doktorgraden fra Universitetet i Manchester. Hans forskningsinteresser knytter seg til innovasjon og entreprenørskap bredt definert.

Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS