Magma topp logo Til forsiden Econa

Ung i arbeid

figur-author

Hvordan fikk du jobben din?

Sjømatrådet har et veldig godt internship-samarbeid med UiT og ansetter flere studenter hvert år. Halvåret da jeg fullførte masteroppgaven, søkte jeg gjennom Senter for karriere og arbeidsliv ved UiT, som gjorde screening av kandidater, og jeg kom gjennom til intervju. Det var to direktører hos Sjømatrådet som gjennomførte selve intervjuet. De var interesserte i å høre både om faglige interesser og resultater samt engasjementer og arbeidserfaring jeg hadde opparbeidet meg på siden av studiene. Dette var mitt første ordentlige intervju, og jeg var selvfølgelig litt nervøs, men jeg følte i grunnen at samtalen gikk bra. Noen dager senere ringte karrieresenteret og tilbød meg jobben. Jeg takket ja der og da, for jeg var absolutt ikke i tvil om at dette var riktig for meg. Jeg trives veldig godt både med arbeidsoppgaver og kolleger og er i dag inne i mitt fjerde år hos Sjømatrådet, nå som spesialist på markedsavdelingen.

Hvorfor søkte du / ville du jobbe akkurat der?

Markedsføring er min faginteresse og fordypningsfaget mitt på masterstudiene, og jeg hadde veldig lyst til å jobbe med markedsføring etter at jeg leverte masteroppgaven. Gjennom studiene var vi knyttet opp mot Fiskerihøyskolen. Jeg ble eksponert for sjømatnæringen gjennom case i ulike fag, men også gjennom et engasjement gjennom studentkonferansen Håp i Havet. Temaet for konferansen er marine ressurser i Nord-Norge, og sjømatnæringen er naturlig nok godt representert med foredrag og tilstedeværelse under konferansen, også Norges sjømatråd.

Sjømatrådet er en av de mest spennende arbeidsplassene i Norge når det kommer til fordi du får jobbe med Norges viktigste fremtidsnæring. Sjømatnæringen er en næring i vekst både når det kommer til sysselsetting og eksportverdi. Sjømat er faktisk Norges nest største eksportvare etter olje og gass og vil være en sentral verdiskaper når oljen en dag tar slutt. Jeg tror det vil by seg mange gode karrieremuligheter i næringen fremover, også for oss med utdannelse innen økonomiske og administrative fag.

Bedriften markedsfører sjømat på vegne av den norske sjømatnæringen både i Norge og ute i verden. Med hovedkontor i Tromsø er de en av få bedrifter i byen med en egen markedsavdeling. I tillegg har de kontorer i tolv spennende sjømatmarkeder, noe som gjør at mulighetene for å hente internasjonal erfaring er gode. Den muligheten fikk også jeg ved å arbeide tre måneder ved vårt kontor i Singapore det året jeg hadde internship, som var lærerikt på mange måter. Men det tror jeg er et helt eget intervju.

Hva har vært det viktigste du har tatt med deg fra studiet og inn i jobben?

Det viktigste jeg har tatt med meg fra studiene og inn i jobben, er både et godt faglig grunnlag og engasjementer fra verv i studietiden. Ikke minst har jeg med meg mange gode vennskap. Noen treffer jeg igjen i jobbsammenheng, og da er det veldig fint å kjenne personen. Barrieren for å ta kontakt for å sparre om problemstillinger eller hjelpe hverandre på andre måter er mye lavere når man har kjennskap til personen man skal kontakte, og arbeidshverdagen kan fort bli en god del lettere av den grunn.

Hva er det viktigste rådet du fikk da du begynte å jobbe, som du vil gi andre som snart skal ut i sin første jobb?

Et av rådene jeg har tatt med meg, fikk jeg av en god kollega da jeg begynte å jobbe i Sjømatrådet. Rådet lød å se på læringskurven som en flyreise: Du må jobbe hardt og bruke mye energi under og etter take-off for å komme opp på det nivået du behøver å være på. Dette innebærer også læring gjennom å trå ut av komfortsonen – det er en klisjé, men det er faktisk der man vokser. På veien vil du opparbeide deg tilstrekkelig erfaring til at arbeidet går lettere – og du er i flytsonen. Det er i alle fall et fint fokus å ha når man er ny på en arbeidsplass, og det føles litt overveldende å skulle sette seg inn i både organisasjonen og arbeidet man skal gjøre. Mitt råd vil i tillegg være å tenke at du må ut og fly flere ganger for å utvikle din kompetanse.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS