Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1507_aktuelt-10_img_003

magma1507_aktuelt-10_img_004

charlotte hartvigsen lem

Utvikling eller avvikling

I lærebøkene oppstår endringsprosesser som regel etter at man har gjennomført strukturerte analyser, hatt gode og omfattende strategiske prosesser og tilslutt tatt omforente beslutninger, som igjen er grunnlag for grundige og godt fundamenterte implementerings­prosesser.

I bedriftslederens hverdag er realiteten ofte annerledes. På godt og vondt er verden blitt mindre. I gode tider betyr det at mulighetsrommet for den enkelte bedrift øker. Motsatsen til det er imidlertid at påvirkningen fra internasjonale konjunkturnedganger blir sterk, også for norske foretak.

Hverken enkeltbedrifter eller Norge som nasjon kan skjerme seg mot endringer. I skrivende stund er mediene fulle av nyheter om konkurser og oppsigelser. Selv om ledighetstallene foreløpig ikke har nådd prosenttall som karakteriseres som et krisenivå, er effekten for den enkelte bedrift og arbeidstaker stor når de rammes av dårlige tider. I tillegg skjer endringene i vår tid raskt.

Når hverdagen for ledere rundt i norske bedrifter fremstår som så ulik den situasjonen de teoretiske modellene lærebøkene beskriver, kan det virke langt fra praktikernes hverdag til forskernes bidrag. Nettopp da kan vi lære mye fra forskning basert på de erfaringer som akkurat nå gjøres rundt i norske bedrifter. Gode forskere observerer det de ser, og setter disse funnene inn i et rammeverk som gjør at anekdotiske erfaringer blir nyttige og lærerike, ikke bare for bedriftene det forskes i, men også for andre bedrifter og ledere.

Et viktig mål for Magma er å styrke kommunikasjonen mellom forskere og utøvere på de ulike fagområdene. I dette møtepunktet mellom praktikere og forskere blir det mulig å virkelig forstå hva som skjer, samtidig som det blir lettere å stille de riktige og relevante forskningsspørsmålene.

Det er derfor en glede å kunne presentere fersk forskning fra viktige, norske bedrifter, som ved å dele sin erfaringer med forskere og oss lesere, legger basisen for et nytt og oppdatert kunnskapsgrunnlag, tilpasset våre omgivelser og våre utfordringer for fremtiden. FOCUS-programmet gir viktige tilskudd til fremtidens teorier om endringsledelse.

Kjernen i begrepet «endringsledelse» er en antagelse og tro på at det er mulig å lede endringer, og endringsledelse fremstår da som et viktig verktøy for å sikre bedriften for fremtiden.

Når verden gir motstand, er endringer påkrevd. Imidlertid er den best skodd som klarer å ligge i forkant. Med et godt kunnskapsgrunnlag er det lettere å forutse og gjennomføre de riktige endringene, før man kommer dit at man står igjen med de valgene som i beste fall fremstår som frivillig tvang.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS