Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært journalist og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, og sjefredaktør i Bergens Tidende.

Verden etter krisen

Da vi i Magma nr 3 i år satte Økonomiske ubalanser som hovedtema, kunne vi ikke vite omfanget av den krisen som i høst har rammet verden. Men både Arne Jon Isachsens artikkel Bolig- og finanskrisen i Amerika og Sverre Knutsens artikkel Finansielle kriser i aktuelt og historisk perspektiv, pekte på risikofaktorer som for fullt har slått til.

I skrivende stund er det ingen gitt å si hvilke retninger krisen vil ta, eller hvor ødeleggende den vil bli. Trolig vedtar den amerikanske Kongressen den foreslåtte redningspakken på enorme 700 milliarder dollar som er foreslått overfor banksektoren. Målet er å hindre at hele finanssystemet bryter sammen, i kjølvannet av Lehman Brothers, Fannie Mae og Freddie Mac. Flere vil nok ryke.

I ettertid vil det bli forsket mye på hvordan det var mulig at denne krisen ble så dyp, uten at kontrollmekanismene slo inn da varsellampene blinket. Igjen er tidligere statsminister og samfunnsøkonom Kåre Willoch ute med treffende spissformuleringer.

«Her har du hatt en hensynsløs risikovillighet. Slik går det når det er årsresultatene til bankene som avgjør hvor rike ledelsen blir, uten å ta hensyn til risikoen ledelsen har ført bankene ut i. Når det så rakner ett sted, raser alt sammen», sa Willoch i forbindelse med han til sin 80-årsdag ble presentert for et debattskrift.

Han mener den manglende kontrollen har vært avgjørende årsak til finanskrisen. «De som tror de er konservative i USA har helt glemt sine gamle klassikere. Adam Smith var helt klar på at markedet må ha et kraftig tilsyn», påpekte Willoch.

I sin artikkel viste Knutsen nettopp at sterk de facto liberalisering utløste og stimulerte spekulativ vekst i det amerikanske boligmarkedet. Nye uregulerte non-bank finansielle institusjoner forsterket denne utviklingen, samtidig som disse i kombinasjon med nye finansielle instrumenter har bidratt til å øke systemrisikoen. De amerikanske myndighetene har på sin side tillatt lettsindige utlån av høyrisiko boliglån.

Et bakteppe til finanskrisen og de økonomiske problemene i USA er den enorme gjelden krigene under Bush-administrasjonen har påført staten. Utenlandsgjelden er også gigantisk. Historien har nok av eksempler på imperier som har gått under på grunn av at de har mistet sin økonomiske handlefrihet, for eksempel Det britiske imperiet.

I den globale økonomien vil ingen gå fri fra krisens herjinger. Norge vil trolig nok en gang bli reddet av oljemilliarder på bok. Det kanskje mest spennende spørsmålet nå er hvordan krisen slår inn i Asia, og ikke minst i Kina som i stor grad finansierer USAs utenlandsgjeld.

 

figur

Redaktør


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS