Magma topp logo Til forsiden Econa

Camilla Nyland er styremedlem i Econa, valgt av studentene.

Verdien av å studere i utlandet

Rekordmange har i år søkt høyere utdanning, og det har aldri vært sendt ut så mange tilbud om studieplass som i år, skriver Dagens Næringsliv. Tidligere i vår skrev DN en artikkel om at antall norske som ønsker å studere i Danmark har mer enn fordobblet seg de siste årene. I samme artikkel utrykker Statoil at en forutsetningen for å komme til vurdering er internasjonal erfaring. De uttaler videre at ved å etablere et nettverk, studere og klare seg ute, oppnås en personlig vekst. Det at potensielle fremtidige arbeidsgivere ser det som lønnsomt med internasjonal erfaring gjør utenlandsstudiene ekstra verdifulle. Et større spekter av skoler, ofte rangert høyere enn norske skoler, samt andre fagkombinasjoner og en annen undervisning er videre en svært viktig erfaring å ta med seg. Man lærer en ny kultur, et nytt språk og et nytt samfunn å kjenne. Videre blir man tvunget ut av den trygge komfortsonen hjemme og lærer å være mer selvstendig og mestre utfordringer på egenhånd. Den internasjonale erfaringen gir oss som studenter et bredere grunnlag når man skal tilbake til Norge for å arbeide. Econa mener dessuten at utenlandsstudenter får et lønnsfortrinn når de kommer tilbake til Norge for å arbeide.

Det er store forskjeller mellom studier i Norge og i utlandet. Studier hjemme gir en stor grad av trygghet med bakgrunn i kjent undervisnings- og eksamensform. Dog oppleves ofte større konkurranse, både når det gjelder karakterer, arbeidserfaring og nettverk. En meget positiv faktor er at de store norske skolene legger opp til en kommunikasjon mellom arbeidslivet og studentene gjennom bedriftspresentasjoner og karrieredager. Dette gir de norske studentene en mulighet for å knytte tettere kontakt med det norske arbeidslivet. På grunn av NNU (Norsk Næringslivsutvalg) og ANSA har også Copenhagen Business School klart å etablere denne kontakten til arbeidslivet og nå kan tilby sine drøyt 500 norske studenter tilsvarende. Men ved skoler som ikke har like mange norske studenter er det vanskelig å opprette en slik kontakt. Til tross for mangel på kontakt med det norske arbeidsliv er det mye som tyder på at det er verdifullt å studere i utlandet. Enten det er et semester på utveksling, bachelor, master eller alle fem årene.

figurfigur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS