Magma topp logo Til forsiden Econa

FINN KINSERDAL er siviløkonom, statsautorisert revisor og har doktorgrad fra Norges Handelshøyskole der han er førsteamanuensis og underviser i finansregnskap og verdsettelse. Han har i mange år vært partner i EY, der han bl.a. hadde ansvar for olje- og energisektoren i Norden og revisjonsvirksomheten i Norge. Kinserdal er fagredaktør for Magma 0317.

Verdsettelse – ulike metoder gir samme verdi

figur

Sammendrag

Verdsettelse handler om teknikk, men først og fremst om hvilke forutsetninger man legger til grunn. Likevel bør teknikken sitte. Da kommer det fort opp en diskusjon om hvilken verdsettelsesmetode man bør bruke når man gjør en fundamentalanalyse (diskontering av fremtidige estimerte kontantstrømmer eller resultater). Denne artikkelen viser at så lenge teknikken sitter, får man samme verdi uansett metode. For å illustrere det har jeg anvendt et case 1. Jeg viser og hvordan man ved feil bruk av resultatstørrelser får feil verdi. Til slutt diskuteres hvilken metode som gir brukeren best kontroll på input, output og analyse.

Verdien av en virksomhet (eller en eiendel) generelt er fremtidige estimerte inntekter/kontantstrømmer neddiskontert til nåverdi med en diskonteringsfaktor. Dette kan gjøres på ulikt vis. De ulike metodene som diskuteres under, er:

 • dividendemodellen
 • diskonterte kontantstrømmer til egenkapitalen og til selskapsverdi (Entreprise Velue (EV)
 • diskonterte resultater til egenkapitalen eller til selskapsverdi (EV)
 • meravkastningsmodeller: Enterprise Value Added (EVA) og Residual Income (RI)
 • resultatmultipler som P/E og EBIT/EV

Les artikkelen "Verdsettelse - ulike metoder gir samme verdi"

 • 1: Casen er fra læreboken Financial statement analysis av Petersen, Plenborg og Kinserdal, 2017.
 • 2: Mange kaller den vedvarende (continuing) perioden for terminalverdiperioden, men det forutsetter egentlig språkmessig at virksomheten termineres/nedlegges.
 • 3: Vi har som nevnt benyttet avrundede tall. WACC er ikke helt konstant i hele perioden, pga. skatteeffekten av rentefradraget på gjeld versus ikke fradrag for egenkapitalkostnader. Når NFD/EK endres, vil følgelig også WACC endres noe.
 • Dechow, P.M. (1994). Accounting earnings and cash flows as measures of firm performance: The role of accounting accruals. Journal of Accounting and Economics, July, 3–42
 • Gordon, M.J., & Shapiro, E. (1956). Capital Equipment Analysis: The Required Rate of Profit. Management Science, 3(1), 102–110.
 • Penman, S.H. (1991). An Evaluation of Accounting Rate-of-Return. Journal of Accounting, Auditing, and Finance, 3, 122–144.
 • Petersen, C., Plenborg, T., & Kinserdal, F. (2017). Financial statement analysis. Fagbokforlaget
 • Petersen, C., Plenborg, T., & Schøler, F. (2006). Issues in valuation of privately-held firms. Journal of Private Equity, Winter, 1(4), 1–16.
 • Williams, J.B. (1938) «The Theory of Investment Value», numeraire.com

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS