Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1806_forening_img_021

Tom Bolstad

Vi var på Arendalsuka! Var du?

Sommerens vakreste eventyr er over, og jeg sitter igjen med god porsjon stolthet over arrangører, deltakere og ikke minst våre egne arrangementer. Ikke tidligere har Arendalsuka hatt flere arrangementer eller flere deltakere. Da fordrer det at vi som inviterer til debatt klarer å stikke oss ut med gode temaer, titler og debattanter. Og det er ingen tvil om at vi fikk det til! Solsiden ligger trygt plassert midt i smørøyet i Pollen, og hit kom det deltakere som var genuint interessert i hva vi hadde å melde. Det er godt å se at vi klarer å sette agendaen, i år som i fjor.

Fjoråret var preget av #metoo, og da passet det godt at Magma nummer fire omhandlet nettopp varsling. Med forskning i bunn fikk vi en debatt om varsling, rutiner og ikke minst kultur. Du kan ha all verdens rutiner for varsling, men hvis ikke det er trygghet blant de ansatte om at ledelsen tar varsling på alvor vil det være vanskelig å si fra. Det handler om kultur og det handler om ledelse.

En annen viktig sak som handler om ledelse er et arbeidsliv for de over 50. Vi har nå valgt å se på hvordan arbeidsgivere tenker om ansatte over 50 år og la frem en fersk rapport som viser at arbeidslivet tenderer til å diskriminere eldre arbeidstakere. Det er ikke greit. Det er ikke sånn at medarbeidere over 50 ikke lenger har en verdi i arbeidslivet. Dette er mennesker breddfulle av erfaring og kompetanse. Så hva kan myndighetene, arbeidsgivere og ikke minst de selv gjøre for å sikre at de forblir attraktive i arbeidslivet ? Livslang læring er nøkkelordet. I et arbeidsliv i stadig endring må alle, uansett alder, vise at vi er endringsvillige og holde oss oppdatert. Så er det et ledelsesansvar å sikre stadig påfyll av kompetanse, men også å aktiv vurdere alle søkere i bunken og ikke kun de unge.

Fra de over 50 til de unge. Den siste dagen i Arendalsuka var tilegnet de unge, og Økonomigledes økonomitrenere snakket til over 200 elever om personlig økonomi. Gode økonomiske vaner og en god personlig økonomi er viktig for å sikre høy deltakelse i samfunnet og i demokratiet. Vi gjør vår jobb for at dagens ungdom får så god ballast som mulig for å ta gode økonomiske valg videre i livet.

Hvorfor Arendalsuka spør du kanskje? Arendalsuka er en møteplass vi bruker for å sette dagsorden, påvirke politikere og andre beslutningstakere. Og det er en ypperlig arena for å knytte kontakter og heve kunnskapen og kjennskapen om Econa.

Jeg gleder meg allerede til Arendalsuka 2019. Da er det valgår og gjett om vi skal gjøre vårt ytterste for å påvirke politikerne til å sette våre saker høyt på dagsorden.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS