Banner top Til forsiden Econa

Victor D. Norman

Victor D. Norman er professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH). Hans faglige spesialfelt er teori om internasjonal handel. I årene 1999-2001 var han rektor ved NHH og fra 2001 til 2004 var han arbeids- og administrasjonsminister.
Mangler bilde

Artikler i Magma


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS