Magma topp logo Til forsiden Econa

Vidar Kristensen

Vidar Kristensen er sjefingeniør i Petroleumstilsynet. Han har mastergrad i offshoreteknologi, med spesialisering i sikkerhet. Han tok doktorgraden i risikostyring ved Universitetet i Stavanger i 2004.
magma1301_fagdel-23_img_003

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS