Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært journalist og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, og sjefredaktør i Bergens Tidende.

Vil du lære mer om hva som skaper verdier?

I snart seks år har Magma forsøkt å leve opp til sitt formål om å bidra til kunnskapsutvikling, refleksjon og debatt innenfor feltet økonomi og ledelse. Både leserundersøkelser og direkte kommentarer tyder på at tidsskriftet i rimelig grad lever opp til målsettingen.

Siden et av Magmas delmål er å styrke kommunikasjonen mellom forskere og utøvere på de ulike fagområdene innenfor økonomi og ledelse, er det naturlig for oss å være fast deltaker på den årlige FIBE-konferansen. Det gir en unik mulighet til å fange opp og få oversikt over hva som skjer i de ulike bedriftsøkonomiske forskningsmiljøene i Norge.

Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE) ble for første gang arrangert ved Norges Handelshøyskole i januar 1984. Senere er den blitt en årviss tradisjon og det mest sentrale møtestedet for forskere på dette feltet i Norge.

Plenumssesjonene på FIBE 2004 vil sette søkelyset på et høyaktuelt emne, nemlig verdibasert ledelse. På engelsk lyder begrepetValue-Based Management, og det har dukket opp i flere fagdisipliner, for eksempel innenfor ledelse og økonomisk styring. Også i bedrifter og blant konsulenter har begrepet vunnet innpass.

Men verdibasert ledelse synes ikke å være et entydig definert begrep. For noen handler det om å finne et bedre verktøy for økt lønnsomhet og verdiskaping enn det tradisjonell økonomistyring har vært. For andre handler det om en ledelsesform som legger vekt på de ansattes indre motivasjon, deres personlige læring og utvikling, og normer og kultur i organisasjonen.

Personlig gleder jeg meg til å høre hvordan foredragsholdere fra både næringsliv og akademia vil belyse temaet verdibasert ledelse fra ulike vinkler på plenumssesjonen av FIBE-konferansen. Like spennende blir det å delta på presentasjonen av resultater fra forskningsprosjekter som er avsluttet det siste året, ikke minst med tanke på at noen av dem kan være utgangspunkt for artikler i Magma.

For dem som nå har fått lyst til å dra til Bergen for å høre mer om verdiskaping, kan jeg opplyse at FIBE foregår på NHH 8. og 9. januar neste år, og at påmeldingsfristen er 15. november. Kanskje treffes vi der?

Magne Gaasemyr

Redaktør


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS