Magma topp logo Til forsiden Econa

magma@fagbokforlaget.no

Vil skifte jobber oftere

Tiden er passé for gullklokke etter 25 års tjenestetid. Den såkalte millenium-generasjonen, de født etter 1982, ser ikke for seg å bli værende hos sin arbeidsgiver mer enn noen år. En viktig driver for jobbskifte er andre verdier enn lønn.

Konsulentselskapet Deloitte har spurt 7700 millennials i 29 land om de ser for seg at de blir værende hos sin nåværende arbeidsgiver. Hele to tredeler av de sier at de har planer om å forlate sin arbeidsgiver i løpet av dem år.

Utfordrer arbeidsgiverne

– Arbeidsgivere må tenke nytt på hvordan vi vinner lojaliteten og engasjementet til millenniumgenerasjonen. Det er et tankekors at halvparten av generasjonen er på vei ut av døren for å finne en annen jobb, sier Aase Aamdal Lundgaard, managing partner i Deloitte.

Mens lønn tidligere har vært det opplagte virkemiddelet for å holde på de beste ansatte, er det ikke gitt at dette virker for de arbeidstakerne som er i ferd med å vokse inn i de sentrale lederposisjonene. I undersøkelsen svarer nemlig millenials-ene at det er andre forklaringer enn penger som får dem til å ville skifte beite. 56 prosent vil ikke vurdere arbeidsgivere som bryter med deres eget verdigrunnlag, og 49 prosent svarer at de har avvist oppgaver som strider mot egne verdier eller etikk.

– Med millenniumgenerasjonen i lederstolen vil vi få ledere som er langt mer verdiorienterte enn sine forgjengere. Millennialsene er mer selvstendige og vil sette personlige verdier foran organisatoriske mål. Det betyr at vi kan få en dramatisk endring på hvordan bedriftene ledes i fremtiden. Jeg er sikker på at det vil bli en positiv endring, sier Aase Aamdal Lundgaard.

Syv av 10 opplever at deres personlige verdier er sammenfallende med arbeidsgiverens. I motsetning til manges oppfatning, fant undersøkelsen at millennials ikke er særlig påvirket av medieoppmerksomhet rundt bestemte bedrifter eller arbeidsgivere.

Selvutvikling

Manglende utvikling av egne lederegenskaper og følelsen av å bli oversett er noe av de andre viktige forklaringene på at mange ønsker å bytte jobb.

De yngre arbeidstakerne er også opptatt av å ikke jobbe for mye, eller i alle fall å kunne jobbe når det passer dem best. I undersøkelsen kommer det frem at de er opptatt å kunne balansere forholdet mellom arbeid og fritid, og de uttrykker et ønske om større fleksibilitet

Hele undersøkelsen kan leses her: http://www2.deloitte.com/no/no/pages/about-deloitte/articles/millennial-rapporten-2016.html

figur

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS